Hotărâri ale Consiliului local

Începând cu Ianuarie 2021 informațiile din această secțiune pot fi găsite aici.

TitleContentDate
HCL 32/2020privind alocarea de fonduri pentru organizarea pomului de Craciun, in anul 20202020/12/112020-12-11 19:38:00
HCL 31/2020privind rectificarea bugetului Consiliului local Lopatari, pe anul 20202020/12/112020-12-11 19:37:00
HCL 30/2020privind numirea reprezentanţilor Consiliului local în Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic com.Lopatari, jud.Buzau2020/12/112020-12-11 19:36:00
HCL 29/2020privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 20212020/12/112020-12-11 19:34:00
HCL 28/2020privind desemnarea reprezentantului Comunei Lopatari în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”2020/12/112020-12-11 19:33:00
HCL 27/2020privind  alegerea viceprimarului comunei Lopatari2020/11/202020-11-20 19:22:00
HCL 26/2020privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local Lopatari, jud. Buzau, pe principalele domenii de activitate2020/11/202020-11-20 19:20:00
HCL 25/2020privind alegerea presedintelui de sedinta2020/11/202020-11-20 19:19:00
HCL 24/2020privind rectificarea bugetului local pe anul 20202020/09/172020-09-17 19:57:00
HCL 23/2020privind Rectificarea bugetului local pe anul 20202020/08/312020-08-31 21:32:00
HCL 22/2020privind Alegerea presedintelui de sedinta2020/08/312020-08-31 21:31:00
HCL 21/2020privind participarea Comunei Lopatari  la “Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public”2020/07/102020-07-10 23:06:00
HCL 20/2020privind privind constatarea incetarii de drept,prin demisie, a mandatului de consilier local al d-lui Olteanu Vasile si declararea vacant a locului acestuia2020/07/102020-07-10 23:05:00
HCL 19/2020privind aprobarea modificarii Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Eco Buzau 2009” la care comuna Lopatari este membru asociat2020/06/252020-06-25 21:26:00
HCL 18/2020privind aprobarea participarii in cadrul Programului privind sprijinirea eficientei energetice si a gestionarii inteligente a energiei in infrastructura de iluminat public2020/06/252020-06-25 21:25:00
HCL 17/2020privind aprobarea vanzarii, in conditiile legii, a unei cantitati de material lemnos rezultat din marcari pe terenurile ce apartin domeniului privat al comunei Lopatari2020/06/252020-06-25 21:24:00
HCL 16/2020privind incetarea activitatii  Centrului multifuncţional ”Centru săptămânal  pentru copii şcolari 7-18 ani şi peste 18 ani, comuna Lopătari, judeţul Buzău” cu două structuri funcţionale,respectiv, Centrul de zi si Centrul de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii2020/06/252020-06-25 21:23:00
HCL 15/2020privind  aprobarea  vanzarii, in conditiile legii, a unei cantitati de material lemnos, rezultat din marcari  pe terenurile ce apartin domeniului privat al comunei Lopatari2020/05/282020-05-28 16:56:00
HCL 14/2020privind aprobarea organigramei, statului de funcţii si a numărului de personal ale aparatului de specialitate al primarului comunei Lopatari,judetul Buzau2020/05/282020-05-28 16:55:00
HCL 13/2020privind privind   modificarea hotararii Consiliului local Lopatari nr. 3 din 29.01.2020  cu privire la  stabilirea salariilor de baza pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Primăriei Comunei  Lopatari- familia ocupationala “Administraţie” începând cu 01.01.20202020/05/282020-05-28 16:54:00
HCL 12/2020privind alegerea presedintelui de sedinta2020/05/282020-05-28 16:52:00
HCL 11/2020privind aprobarea inceperii procedurii de achizitie directa de servicii in scopul realizarii activitatilor serviciului public de salubrizare al comunei LOPĂTARI, judeţul Buzău 2020/04/302020-04-30 12:42:00
HCL 10/2020privind rectificarea bugetului local pe anul 20202020/04/302020-04-30 12:40:00
HCL 9/2020privind  aprobarea incheierii executiei  bugetare pe anul 20192020/03/312020-03-31 17:47:00
HCL 8/2020privind aprobarea completarii regulamentului de organizare si functionare al Consiliului local2020/03/312020-03-31 17:46:00
HCL 7/2020privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Lopatari, jud. Buzau2020/02/272020-02-27 17:59:00
HCL 6/2020privind alegerea presedintelui de sedinta2020/02/272020-02-27 17:55:00
HCL 5/2020privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Lopatari2020/01/292020-01-29 18:24:00
HCL 4/2020privind aprobarea planului anual de lucrari de interes local ce vor fi executate de catre persoanele beneficiare de ajutor social,in anul 20202020/01/292020-01-29 18:23:00
HCL 3/2020privind stabilirea salariilor de baza pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Primăriei Comunei Lopatari- familia ocupationala “Administraţie” începând cu 01.01.20202020/01/292020-01-29 18:22:00
HCL 2/2020privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local al comunei Lopatari pe anul 2019, din excedentul bugetar al bugetului local al comunei Lopatari, inregistrat la sfarsitul anului 20192020/01/292020-01-29 18:21:00
HCL 1/2020privind aprobarea bugetului local al comunei Lopatari si a listei de investitii pe anul 20202020/01/292020-01-29 18:20:00
HCL 57/2019privind instituirea unor facilitati fiscale si aprobarea procedurii de anulare a acccesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale restante la 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de catre contribuabilii de pe raza unitatii administrativ-teritoriale a comunei Lopatari, jud. Buzau2019/11/282019-11-28 16:35:00
HCL 54/2019privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 20202019/11/282019-11-28 15:55:00
HCL 50/2019privind aprobarea Planului anual de evolutie a tarifelor conform rezultatelor analizei cost-beneficiu pentru „Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Buzau in perioada 2014-2020” si mandatarea reprezentantulu UAT Lopatari sa sustina si sa voteze in   Adunarea Generala a ADI „Buzau 2008” aprobarea Planului anual de evolutie a tarifelor2019/09/302019-09-30 15:27:32
HCL 49/2019privind aprobarea valorii investitiilor aferente UAT Lopatari si a participarii Consiliului local la UAT Lopatari la cofinantarea Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Buzau in perioada 2014-20202019/09/302019-09-30 15:25:53
HCL 48/2019privind aprobarea studiului de fezebilitate pentru „Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Buzau in perioada 2014-2020” precum si a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului2019/09/302019-09-30 15:23:16
HCL 47/2019privind numirea reprezentantilor Consiliului local Lopatari in Consiliul de administratie al Liceul Tehnologic comuna Lopatari2019/09/302019-09-30 15:21:49
HCL 46/2019privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatului de specialitate(functii publice si functii contractuale) al primarului comunei Lopatari, jud. Buzau2019/09/302019-09-30 15:20:17
HCL 45/2019privind rectificarea bugetului Consiliului local Lopatari pe anul 20192019/09/302019-09-30 15:19:33
HCL 44/2019privind validarea mandatului supleantului aflat pe listele PSD si confirmat de Organizatia judeteana Buzau – dna. Zota Elena Mihaela2019/09/302019-09-30 15:17:51
HCL 43/2019privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al d-lui Buzea Vasile si declararea vacant a locului acestuia2019/09/302019-09-30 15:16:26
HCL 42/2019privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului local Lopatari2019/09/302019-09-30 15:15:20
HCL 41/2019privind rectificarea bugetului Consiliului local Lopatari pe anul 20192019/08/292019-08-29 19:54:05
HCL 40/2019privind aprobarea inchirierii, prin licitatie publica organizata in conditiile legii a unui spatiu din cadrul Caminului cultural din satul Luncile2019/08/292019-08-29 19:52:35
HCL 39/2019privind aprobarea vanzarii, in conditiile legii, a unei cantitati de material lemnos, rezultat din marcari pe terenurile ce apartin domeniului privat al comunei Lopatari2019/08/292019-08-29 19:51:52
HCL 38/2019privind revocarea HCL nr. 25/30.05.2019 privind acordarea unui ajutor banesc functionarului public Brebeanu Gheroghe, in urma decesului mamei acestuia2019/08/292019-08-29 19:50:25
HCL 37/2019privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare si a unor masuri privind darea in administrare a bunurilor care vor fi realizate in cadrul POIM 2014-20202019/08/292019-08-29 19:48:47
HCL 36/2019privind alegerea presedintelui de sedinta2019/08/292019-08-29 19:48:04
HCL 35/2019privind incetarea de drept a mandatului de delegat satesc a d-lui Constantin Vasile2019/07/172019-07-17 19:47:03
HCL 34/2019privind rectificarea bugetului Consiliului local Lopatari pe anul 20192019/06/272019-06-27 19:46:24
HCL 33/2019privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar 20182019/06/272019-06-27 19:45:01
HCL 32/2019privind aprobarea strategiei de dezvoltare si functionare pe termen mediu si lung a serviciului de salubrizare a comunei Lopatari, organizarea serviciului de salubrizare, adoptarea modalitatii de gestiune a serviciului de salubrizare si aprobarea regulamentului si a caietului de sarcini al comunei Lopatari, jud. Buzau2019/06/272019-06-27 19:42:43
HCL 31/2019privind modificarea/abrogarea unor hotarari ale Consiliului local al comunei Lopatari, jud. Buzau2019/06/272019-06-27 19:41:36
HCL 30/2019privind dizolvarea/lichidarea Asociatie Eco Serv Valea Slanicului2019/06/272019-06-27 19:40:38
HCL 29/2019privind atribuirea in folosinta gratuita, pe durata existentei constructiei a imobilului – teren in suprafata de 1000mp, situat in intravilanul satului Plaiul Nucului, com. Lopatari, catre Parohia Fundata, com. Lopatari, jud. Buzau2019/06/272019-06-27 19:39:45
HCL 28/2019privind rectificarea bugetului Consiliului local Lopatari pe anul 20192019/06/272019-06-27 19:38:42
HCL 27/2019privind utilizarea excedentului anilor precedenti pentru investitii ale Consiliului local2019/05/302019-05-30 19:30:33
HCL 26/2019privind insusirea variantei finale a proiectului de stema a comunei Lopatari, jud. Buzau2019/05/302019-05-30 19:29:25
HCL 25/2019privind cheltuirea unei sume de bani, din bugetul local, pentru acordarea unui ajutor banesc functionarului public Brebeanu Gheroghe, in urma decesului mamei2019/05/302019-05-30 19:28:08
HCL 24/2019privind aprobarea cheltuirii unei sume de bani pentru cumpararea de carti premii scolare in anul 20192019/05/302019-05-30 19:27:01
HCL 23/2019privind cheltuirea unei sume de bani, din bugetul local, pentru organizarea festivalului „Plaiul-Nucului” in luna iulie 20192019/05/302019-05-30 19:25:50
HCL 22/2019privind neasumarea responsabilității UAT Comuna Lopatari a organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor –cadru pentru achiziția produselor, precum și a contractelor / acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli al României în perioada 2017-20232019/05/302019-05-30 19:17:29
HCL 21/2019privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie „Trecere peste paraul Slanic, satul Terca, com. Lopatari, jud. Buzau” in vederea includerii si finantarii in cadrul PNDL2019/05/302019-05-30 19:15:54
HCL 20/2019privind alegerea presedintelui de sedinta2019/05/302019-05-30 19:15:13
HCL 19/2019pentru aprobarea participării comunei Lopatari prin Consiliul Local, în calitate de asociat – membru fondator, la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020”2019/04/222019-04-22 19:14:16
HCL 18/2019privind aprobarea vanzarii, in conditiile legii, a unei cantitati de material lemnos, rezultat din marcari pe terenurile ce apartin domeniului privat al comunei Lopatari2019/04/222019-04-22 19:13:32
HCL 17/2019privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a regulamentului de organizare si functionare pentr personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lopatari2019/04/222019-04-22 19:11:44
HCL 16/2019privind aprobarea bugetului Consiliului local Lopatari pe anul 20192019/04/222019-04-22 19:10:42
HCL 15/2019privind aprobarea cheltuirii sumei de 2000lei din bugetul local pentru acordarea unui ajutor banesc d-lui Dobrota Gabriel din com. Lopatari, jud. Buzau2019/03/282019-03-28 19:09:13
HCL 14/2019privind asumarea responsabilității UAT Comuna Lopatari a organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor –cadru pentru achiziția produselor, precum și a contractelor / acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli al României în perioada 2017-20232019/03/282019-03-28 19:06:16
HCL 13/2019pentru aprobarea participării comunei Lopatari prin Consiliul Local, în calitate de asociat – membru fondator, la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „GAZ 2020 BUZĂU”2019/03/282019-03-28 19:04:07
HCL 12/2019privind vanzarea prin licitatie publica a unui teren aflat in propietatea privata a comunei Lopatari2019/03/282019-03-28 19:03:23
HCL 11/2019privind utilizarea excedentului anilor precedenti pentru investitii ale Consiliului local2019/02/262019-02-26 19:03:11
HCL 10/2019privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Lopatari a unor bunuri imobile2019/02/262019-02-26 19:02:05
HCL 9/2019privind atribuirea in folosinta gratuita, pe durata existentei constructiei a imobilului – teren in suprafata de 1000mp, situat in intravilanul satului Plaiul Nucului, com. Lopatari, catre Parohia Fundata, com. Lopatari, jud. Buzau2019/02/262019-02-26 19:00:22
HCL 8/2019privind aprobarea vanzarii, in conditiile legii, a unei cantitati de material lemnos, rezultat din marcari pe terenurile ce apartin domeniului privat al comunei Lopatari2019/02/262019-02-26 18:59:05
HCL 7/2019privind vanzarea prin licitatie publica a unui teren aflat in propietatea privata a comunei Lopatari2019/02/262019-02-26 18:58:08
HCL 6/2019privind reorganizarea retelei scolare a unitatii de invatamant preuniversitar Liceul Tehnologic comuna Lopatari, jud. Buzau in anul 2019-20202019/02/262019-02-26 18:56:45
HCL 5/2019privind stabilirea componentei echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica2019/02/262019-02-26 18:55:44
HCL 4/2019prvind prelungirea Planului Urbanistic General al comunei Lopatari, jud. Buzau2019/02/262019-02-26 18:54:48
HCL 3/2019privind alegerea presedintelui de sedinta2019/02/262019-02-26 18:54:05
HCL 2/2019privind aprobarea Planului anual de lucrari de interes local ce vor fi executate de catre persoanele beneficiare de ajutor social in anul 20192019/01/082019-01-08 18:52:49
HCL 1/2019privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei comunei Lopatari – familia ocupationala „Administratie” incepand cu 01.01.20192019/01/082019-01-08 18:51:04
HCL 40/2018privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 20192018/12/142018-12-14 15:50:38
HCL 39/2018privind recfiticarea bugetului Consiliului local Lopatari pe anul 20182018/12/142018-12-14 15:45:13
HCL 6/2018privind aprobarea bugetului Consiliului local Lopatari pe anul 20182018/02/122018-02-12 13:02:49
HCL 2/2018privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei comunei Lopatari – familia ocupationala „Administratie” incepand cu 01.01.20182018/01/302018-01-30 18:38:36
HCL 44/2017privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 20172017/12/052017-12-05 20:09:44
HCL 42/2017privind modificarea HCL nr. 32/31.07.2017 referitoare la stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Lopatari, jud. Buzau2017/11/062017-11-06 10:36:53
HCL 32/2017privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Lopatari, jud. Buzau2017/07/312017-07-31 21:22:44
HCL 59/2016privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 20172016/12/092016-12-09 17:32:51
HCL 57/2016privind stabilirea plafonului, pentru persoane fizice si persoane juridice, in vederea publicarii listei debitorilor la bugetul local al comunei Lopatari2016/11/072016-11-07 19:58:24
HCL 6/2015privind aprobarea bugetului Consiliului local Lopatari pe anul 20152015/02/112015-02-11 19:56:39
HCL 2/2014privind aprobarea bugetului Consiliului local Lopatari pe anul 20142014/01/302014-01-30 16:21:11
HCL 12/2013privind aprobarea bugetului Consiliului local Lopatari pe anul 20132013/03/292013-03-29 21:32:39
HCL 46/2012privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 20132012/12/272012-12-27 19:52:24
HCL 4/2012privind aprobarea bugetului Consiliului local Lopatari pe anul 20122012/02/132012-02-13 19:51:23
HCL 2/2012privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului Sectiunii de Dezvoltare a Bugetului local de Venituri si Cheltuieli al comunei Lopatari pe anul 20112012/01/302012-01-30 19:50:24
HCL 1/2012privind aprobarea contului de executie bugetara al comunei Lopatari pe anul 20112012/01/302012-01-30 19:49:26
HCL 47/2011privind stabilirea impozitelor si taxelor pe anul 20122011/12/192011-12-19 17:47:37
HCL 3/2011privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 20112011/02/112011-02-11 19:45:49

Scroll to Top