Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Lopătari

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget finante, administrarea bugetului privat al comunei, agricultura , gospodarie comunala, protectia mediului, servicii si comert 

 • Presedinte: PANA Radu Serban
 • Secretar: MANOLACHE Mioara
 • Membru: LEFTER Vasile 
 • Membru: UNGUREANU Marius Alin
 • Membru: GHERGHE Ion

Comisia pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor 

 • Presedinte: ZOTA Ion
 • Secretar: OANCEA Marian Gheorghe
 • Membru: BUNA Cristinel
 • Membru: PERTEA Daniel Vasile
 • Membru: CRĂCIUN Georgică   

Comisia pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement

 • Presedinte: ZOTA Elena Mihaela
 • Secretar: SOIMARU Maria
 • Membru: DUMITRACHE Valerică
Scroll to Top