Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Lopătari

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget finante, administrarea bugetului privat al comunei, agricultura , gospodarie comunala, protectia mediului, servicii si comert 

 • Președinte: PANĂ Radu Șerban
 • Membru: DOBROTĂ Ion
 • Membru: LEFTER Vasile (demisionar)
 • Membru: UNGUREANU Marius Alin
 • Membru: GHERGHE Ion

Comisia pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor 

 • Președinte: ZOTA Ion
 • Secretar: OANCEA Marian Gheorghe
 • Membru: BUNA Cristinel
 • Membru: PERȚEA Daniel Vasile
 • Membru: CRĂCIUN Georgică   

Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive si de agrement

 • Președinte: ZOTA Elena Mihaela
 • Secretar: ȘOIMARU Maria
 • Membru: MARCU Ionuț
Scroll to Top