HCL 14/2019

privind asumarea responsabilității UAT Comuna Lopatari a organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor –cadru pentru achiziția produselor, precum și a contractelor / acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023

Scroll to Top