Contact

Strada Principală nr 61, Lopătari, jud. Buzău, 127295

Telefon: 0238 704 064, 0238 704 482
Email: primarie@comunalopatari.ro

Emailuri contact compartimente:

Cabinet Primar: primar@comunalopatari.ro
Secretar General al comunei: secretariat@comunalopatari.ro
Viceprimar și Gospodărire: viceprimar@comunalopatari.ro

Compartiment Financiar Contabil: contabilitate@comunalopatari.ro
Resurse Umane: hr@comunalopatari.ro
Stare Civilă: starecivila@comunalopatari.ro
Asistență Socială: social@comunalopatari.ro
Urbanism si Dezvoltare Rurală: urbanism@comunalopatari.ro
Fond Funciar și Registru Agricol: fondfunciar@comunalopatari.ro
Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență și Protecție Civilă: svsu@comunalopatari.ro

Biblioteca Comunală: biblioteca@comunalopatari.ro

Program de lucru cu publicul și audiențe:

Dispoziție privind programul de lucru cu publicul și audiențe

Scroll to Top