HCL 37/2019

privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare si a unor masuri privind darea in administrare a bunurilor care vor fi realizate in cadrul POIM 2014-2020

Scroll to Top