HCL 29/2019

privind atribuirea in folosinta gratuita, pe durata existentei constructiei a imobilului – teren in suprafata de 1000mp, situat in intravilanul satului Plaiul Nucului, com. Lopatari, catre Parohia Fundata, com. Lopatari, jud. Buzau

Scroll to Top