Acte administrative emise de primar

TitleDateContent
Anunț anulare concurs pentru funcția Muncitor2023/03/22Urmare a constatărilor făcute de către conducătorul autorității publice locale, pe baza concluziilor formulate de comisia special constituită pentru verificarea respectării prevederilor legale în desfășurarea concursului, în conformitate cu prevederile HG 1336/2022 și în temeiul Dispoziției Primarului comunei Lopătari nr. 51/16.03.2023, s-a decis anularea concursului pentru ocupare funcției contractuale vacante de muncitor II, organizat de către Primăria Comunei Lopătari. anunt-anulare-concursDownload2023-03-22 11:40:51
Anunț concurs Șef Serviciu Salubrizare2023/03/21Consiliul Local al comunei Lopătari – Serviciul de Salubrizare organizează concurs pentru ocuparea postului contractual „Șef Serviciu Salubrizare”. Detaliile mai jos: anunt-concursDownload2023-03-21 14:32:08
Anunț concursuri Serviciul de Salubrizare Lopătari2022/05/25CONSILIUL LOCAL LOPĂTARI – SERVICIUL SALUBRIZARE LOPĂTARI, cu sediul în sat Lopătari, com. Lopătari, județul Buzău, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi contractuale vacante, conform H.G. nr. 286/23.03.2011: Șef Serviciu – 1 post (8 ore/zi)Șofer – 1 post (2 ore/zi);Casier – 1 post (2 ore/zi).Muncitor necalificat – 2 posturi (2 ore/zi) Concursul se va desfăşura la sediul instituției astfel: Proba scrisă în data de 10.06.2022, ora 10:00 (toate posturile)Proba interviu în data de 14.06.2022, ora 10:00 …2022-05-25 10:54:00
Dispozitia 153/20212021/08/30privind încetare raporturilor serviciu ale d-nei Brătilă Floarea, secretar general al comunei Lopatari2021-08-30 19:30:00
Dispozitia 138/20212021/08/17privind organizarea concursului/examenului pentru ocuparea functiei contractuale de executie vacante de Sofer microbuz, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lopatari, jud. Buzau – compartiment gospodarire si SVSU2021-08-17 18:01:00
Dispozitia 45/20212021/03/19privind convocarea Consiliului local in sedinta ordinara pe luna martie 20212021-03-19 08:52:00
Dispozitia 41/20212021/03/01privind numirea in functie publica de executie, temporar vacanta, de referent, clasa III, grad profesional asistent – compartiment asistenta sociala si protectia copilului, din aparatul de specialitate al primarului comunei Lopatari, jud. Buzau, a doamnei Andrei Iuliana Elena2021-03-01 22:33:00
Dispozitia 40/20212021/03/01privind constituirea Comisiei de cercetare disciplinara prealabila2021-03-01 10:03:00
Dispozitia 272/20202020/12/08Privind acordarea dreptului la ajutorul social pentru numitul/numita MARCU ILEANA2020-12-08 16:02:00
Dispozitia 271/20202020/12/08Privind acordarea dreptului la ajutorul social pentru numitul/numita TUREAC VIORICA2020-12-08 16:01:00
Dispozitia 270/20202020/12/08Privind suspendarea dreptului la ajutorul social pentru numitul(a) LAUTARU IULIAN2020-12-08 16:00:00
Dispozitia 269/20202020/12/08Privind modificarea dreptului la alocatia pentru sustinerea Familiei CRACIUN DANIEL2020-12-08 15:59:00
Dispozitia 268/20202020/12/08Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea Familiei PREDA IONEL2020-12-08 15:58:00
Dispozitia 267/20202020/12/08privind incetarea indemnizatiei lunare, acordata persoanei cu handicap grav, URSACHE ANGELA cu domiciliul in comuna Lopatari, judetul Buzau2020-12-08 15:56:00
Dispozitia 266/20202020/12/04privind  reluarea  contractului de munca al domnului  Grozavu Daniel, casier  in cadrul Biroului financiar contabil si achizitii publice  din aparatului de specialitate al primarului comunei Lopatari 2020-12-04 18:50:00
Dispozitia 265/20202020/12/04privind  suspendarea  raportului de serviciu  al doamnei PALADE OTILIA , referent,clasa III, grad profesional asistent in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lopatari,compartimentul asistenta sociala si protectia copilului, pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani2020-12-04 18:49:00
Dispozitia 264/20202020/12/04privind   mentinerea in functia publica de executie pe o perioada de un an, peste varsta standard de pensionare, a domnului  Brebeanu Gheorghe2020-12-04 18:47:00
Dispozitia 263/20202020/12/04privind convocarea Consiliului local in sedinta ordinara pe luna decembrie 20202020-12-04 18:45:00
Dispozitia 262/20202020/12/02privind  modificarea Dispozitiei Primarului comunei Lopatari nr. 232 din 3.11.2020 referitoare la stabilirea cuantumului brut al indemnizatiei lunare,incepand cu data de 30 octombrie 2020  pentru dl. CONSTANTIN  CLAUDIU, primar al comunei Lopatari2020-12-02 18:44:00
Dispozitia 261/20202020/11/24privind delegarea unor atributii ale Primarului comunei Lopatari catre domnul Brebeanu Gheorghe, referent superior in cadrul aparatului de specialitate al primarului2020-11-24 21:16:00
Dispozitia 260/20202020/11/24privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri în sezonul rece noiembrie 2020 – martie 2021 ,altele decât cu ajutor social2020-11-24 21:15:00
Dispozitia 259/20202020/11/24privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri în sezonul rece noiembrie 2020 – martie 2021 ajutor social2020-11-24 21:14:00
Dispozitia 258/20202020/11/24privind acordarea dreptului la ajutorul social pentru numita GOGU LĂMÎIȚA2020-11-24 21:13:00
Dispozitia 257/20202020/11/24privind încetarea dreptului la ajutorul social pentru numita BUZEA VICTORIA2020-11-24 21:12:00
Dispozitia 256/20202020/11/24privind încetarea dreptului la stimulentul educațional familiei OLARU COSTEL2020-11-24 21:11:00
Dispozitia 255/20202020/11/24privind încetarea dreptului la stimulentul educațional familiei CONSTANTIN ELENA ALINA2020-11-24 21:10:00
Dispozitia 254/20202020/11/24privind încetarea dreptului la stimulentul educațional familiei MARCU LILIANA2020-11-24 21:09:00
Dispozitia 253/20202020/11/24privind încetarea dreptului la stimulentul educațional familiei UNGUREANU GINU2020-11-24 21:08:00
Dispozitia 252/20202020/11/24privind încetarea dreptului la stimulentul educațional familiei BUNA MUGUREL2020-11-24 21:07:00
Dispozitia 251/20202020/11/24privind încetarea dreptului la stimulentul educațional familiei MIHĂILĂ MARIAN2020-11-24 21:06:00
Dispozitia 250/20202020/11/24privind încetarea dreptului la stimulentul educațional familiei UNGUREANU ELENA FLORENTINA2020-11-24 21:05:00
Dispozitia 249/20202020/11/24privind acordarea dreptului la stimulentul educațional pe luna OCTOMBRIE 20202020-11-24 21:04:00
Dispozitia 248/20202020/11/24privind stabilire indemnizație viceprimar2020-11-24 21:03:00
Dispozitia 247/20202020/11/24privind delegare atribuții stare civilă2020-11-24 21:02:00
Dispozitia 246/20202020/11/24privind desemnarea aparatului tehnic auxiliar necesar pentru sprijinirea activității birourilor electorale ale secțiilor de votare la nivelul Comunei Lopatari, județul Buzău, cu ocazia alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 20202020-11-24 21:01:00
Dispozitia 245/20202020/11/19privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea Familiei PERȚEA GABRIEL2020-11-19 21:09:00
Dispozitia 244/20202020/11/19privind modificarea dreptului la alocația pentru susținerea Familiei PERȚEA COSTEL2020-11-19 21:08:00
Dispozitia 243/20202020/11/19privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea Familiei GHENCEA ALINA din comuna Lopătari,județul Buzău2020-11-19 21:07:00
Dispozitia 242/20202020/11/19privind încetarea dreptului la ajutorul social pentru numita POPA SOFIA2020-11-19 21:06:00
Dispozitia 241/20202020/11/19privind încetarea indemnizației lunare, acordată persoanei cu handicap grav, ROSIORU ION cu domiciliul în comuna Lopătari,județul Buzău2020-11-19 21:05:00
Dispozitia 240/20202020/11/19privind încetarea indemnizației lunare,acordată persoanei cu handicap grav, BREBEANU VIOREL ION cu domiciliul în comuna Lopătari, județul Buzău2020-11-19 21:04:00
Dispozitia 239/20202020/11/19privind încetarea indemnizației lunare, acordată persoanei cu handicap grav,CONSTANTIN DRAGOMIR cu domiciliul în comuna Lopătari , județul Buzău2020-11-19 21:03:00
Dispozitia 238/20202020/11/19privind încetarea indemnizației lunare, acordată persoanei cu handicap grav,COȘCONEA DUMITRU cu domiciliul în comuna Lopătari,județul Buzău2020-11-19 21:02:00
Dispozitia 237/20202020/11/19privind încetarea dreptului la ajutorul social pentru numita BURADA ILINCA2020-11-19 21:01:00
Dispozitia 236/20202020/11/16privind convocarea Consiliului local Lopatari in sedinta ordinara2020-11-16 19:20:39
Dispozitia 235/20202020/11/09privind implementarea  măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 începând cu data de 09.11.20202020-11-09 18:35:00
Dispozitia 234/20202020/11/06privind constituirea Comisiei de inventariere pe anul 20202020-11-06 16:55:00
Dispozitia 233/20202020/11/03privind modificarea sediului secției de votare nr.263 din comuna Lopătari,județul Buzău.2020-11-03 18:05:00
Dispozitia 232/20202020/11/03privind stabilirea cuantumului brut al indemnizației lunare,începând cu data de 30 octombrie 2020 pentru dl. CONSTANTIN CLAUDIU, primar al comunei Lopătari.2020-11-03 18:03:00
Dispozitia 231/20202020/11/03privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral,cât și amplasarea de panouri electorale în cadrul acestora , în comuna Lopătari, județul Buzău,pentru alegerea Senatului și Camerei Deputaților din anul 20202020-11-03 18:00:00
Dispozitia 230/20202020/10/28privind încetarea dreptului la stimulentul educațional familiei UNGUREANU PETRUȚA GEORGIANA2020-10-28 21:07:00
Dispozitia 229/20202020/10/28privind încetarea dreptului la stimulentul educațional familiei GRAMA ADRIAN CRISTI2020-10-28 21:06:00
Dispozitia 228/20202020/10/28privind acordarea dreptului la stimulentul educațional pe luna SEPTEMBRIE 20202020-10-28 21:05:00
Dispozitia 227/20202020/10/28privind încetarea dreptului la ajutorul social pentru numitul(a) GHENCEA IONEL2020-10-28 21:04:00
Dispozitia 226/20202020/10/28privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea Familiei MIHAILĂ MARIAN2020-10-28 21:03:00
Dispozitia 225/20202020/10/28privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea Familiei GRAMA IONEL2020-10-28 21:02:00
Dispozitia 224/20202020/10/28privind modificarea dreptului la alocația pentru susținerea Familiei LABĂ TITI VASILICĂ2020-10-28 21:01:00
Dispozitia 223/20202020/09/30 privind acordarea dreptului la ajutorul social pentru numitul JURUBESCU PETREA.2020-09-30 14:25:00
Dispozitia 222/20202020/09/30 privind acordarea dreptului la alocatia pentru sustinerea Familiei SAFTOIU DANUT MARIAN in comuna Lopatari,judetul Buzau.2020-09-30 14:24:00
Dispozitia 221/20202020/09/30 privind modificarea dreptului la alocatia pentru sustinerea Familiei RUPA FLORICA.2020-09-30 14:23:00
Dispozitia 220/20202020/09/30 privind modificarea dreptului la alocatia pentru sustinerea Familiei PALTINEANU VASILE.2020-09-30 14:22:00
Dispozitia 219/20202020/09/30 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea Familiei TIBOACA MUGUREL.2020-09-30 14:21:00
Dispozitia 218/20202020/09/30 privind acordarea dreptului la ajutorul social pentru numitul PERTEA ION.2020-09-30 14:20:00
Dispozitia 217/20202020/09/30 privind incetarea dreptului la ajutorul social pentru numitul GHERGHE MIRON.2020-09-30 14:19:00
Dispozitia 216/20202020/09/30 privind modificarea dreptului la ajutorul social pentru numita RUPA FLORICA.2020-09-30 14:18:00
Dispozitia 215/20202020/09/30 privind acordarea indemnizatiei lunare,copilului cu handicap grav GHEORGHE MIHAI ALEXANDRU,cu domiciliul in comuna Lopatari,judetul Buzau.2020-09-30 14:17:00
Dispozitia 214/20202020/09/30 privind incetarea indemnizatiei lunare,acordata persoanei cu handicap grav ROTARU ANICA,cu domiciliul in comuna Lopatari,judetul Buzau.2020-09-30 14:16:00
Dispozitia 213/20202020/09/30 privind acordarea indemnizatiei lunare,persoanei cu handicap grav GHERGHE MIRON,cu domiciliul in comuna Lopatari,judetul Buzau.2020-09-30 14:15:00
Dispozitia 212/20202020/09/16privind  completarea  personalului tehnic în vederea asigurării serviciului de permanență, a unei bune organizări și funcționări a secțiilor de votare  și a procesului electoral la nivelul comunei Lopatari, județul Buzău, cu ocazia  alegerilor locale 20202020-09-16 20:02:00
Dispozitia 211/20202020/09/15privind  efectuarea recepţiei la terminarea lucrarilor pentru obiectivele: “Lucrari de reparatii alimentare cu apa tronsonul I Brebu”; “Lucrari de reparatii alimentare cu apa tronsonul II Axial”;”Lucrari de reparatii alimentare cu apa tronsonul III Dalas”; Lucrari de alimentare cu apa tronsonul  IV Jurubesti”; “ Lucrari de extindere alimentare cu apa tronsonul II Axial”  si “Lucrari de extindere alimentare cu apa in satul Plaiul Nucului”2020-09-15 20:01:00
Dispozitia 210/20202020/09/11privind convocarea Consiliului local Lopatari in sedinta ordinara pe luna septembrie 20202020-09-11 19:32:00
Dispozitia 209/20202020/09/11privind delimitarea si numerotarea sectiilor de votare la comuna Lopatari, jud. Buzau in vederea organizarii si desfasurarii alegerilor locale din 27.09.20202020-09-11 17:32:00
Dispozitia 208/20202020/08/25privind desemnarea personalului tehnic în vederea asigurării serviciului de permanență, a unei bune organizări și funcționări a secțiilor de votare  și a procesului electoral la nivelul comunei Lopatari, județul Buzău, cu ocazia  alegerilor locale 20202020-08-25 21:20:00
Dispozitia 207/20202020/08/25privind convocarea Consiliului local Lopatari in sedinta ordinara pe luna august 20202020-08-25 19:42:00
Dispozitia 206/20202020/08/24privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral,cât și amplasarea de panouri electorale in cadrul acestora, în comuna Lopătari,județul Buzău, pentru alegerea autorităților administrației publice locale din anul 2020.2020-08-24 16:43:00
Dispozitia 205/20202020/08/24privind modificarea sediului unei secții de votare din comuna Lopătari,județul Buzău2020-08-24 16:42:00
Dispozitia 204/20202020/08/21privind numirea d-lui POSOBESCU DANUT,in functia publică de conducere Sef Birou financiar contabil si achizitii publice,din aparatul de specialitate al Primarului comunei Lopătari,judetul Buzau,pâna la organizarea concursului,dar nu mai mult de 6 luni.2020-08-21 16:41:00
Dispozitia 203/20202020/08/07privind numirea  doamnei  Simion Luminita Veronica în funcţia publică  de  execuție de inspector, clasa I, grad principal din cadrul  aparatului  de specialitate al primarului comunei Lopatari –Birou financiar contabil și achiziții publice 2020-08-07 17:50:00
Dispozitia 202/20202020/08/07privind numirea  domnului  Posobescu Danuţ  în funcţia publică  de  execuție de inspector, clasa I, grad superior din cadrul  aparatului  de specialitate al primarului comunei Lopatari –Birou financiar contabil și achiziții publice2020-08-07 17:48:00
Dispozitia 201/20202020/08/07privind asigurarea Biroului electoral de Circumscriptie comunala cu personal tehnic auxiliar2020-08-07 17:46:00
Dispozitia 200/20202020/08/07privind numirea  doamnei  Dobrota Anca Mariana  în funcţia publică  de  execuție de referent , clasa IIII, grad asistent din cadrul  aparatului  de specialitate al primarului comunei Lopatari –Birou financiar contabil și achiziții publice 2020-08-07 17:45:00
Dispozitia 199/20202020/07/28privind revocarea Dispozitiei Primarului comunei Lopatari nr.185 din 30.06.2020 referitoare la numirea d-lui Posobescu Danut,in functia publica de conducere Sef Birou financiar contabil si achizitii,din aparatul de specialitate al Primarului comunei Lopatari,judetul Buzau,pana la organizarea concursului,dar nu mai mult de 6 luni.2020-07-28 09:16:00
Dispozitia 198/20202020/07/28privind desemnarea domnului Dobrota Claudiu,inspector asistent in aparatul de specialitate al primarului,ca persoana responsabila in vederea implementarii Programului Operational ,,Ajutorarea Persoanelor Defavorizate” la nivelul Comunei Lopatari.2020-07-28 09:15:00
Dispozitia 197/20202020/07/23Dispozitie privind incetarea dreptului la ajutorul social numitei IORDACHE ELENA ADRIANA.2020-07-23 21:34:00
Dispozitia 196/20202020/07/23privind acordarea dreptului la ajutorul social familiei URSACHE NICOLETA DUMITRA2020-07-23 21:33:00
Dispozitia 195/20202020/07/23privind acordarea dreptului la ajutorul social familiei CIULEI ION.2020-07-23 21:32:00
Dispozitia 194/20202020/07/23privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei GRAMA VASILE.2020-07-23 21:30:38
Dispozitia 193/20202020/07/23privind modificarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei STEMATE ION.2020-07-23 21:29:00
Dispozitia 192/20202020/07/23privind acordarea dreptului la stimulentul educational pe luna IUNIE 2020.2020-07-23 21:28:00
Dispozitia 191/20202020/07/23privind incetarea dreptului la stimulentul educational familiei BARABOI CRISTINA2020-07-23 21:27:00
Dispozitia 190/20202020/07/23privind incetarea dreptului la stimulentul educational familiei UNGUREANU LUCICA.2020-07-23 21:23:00
Dispozitia 189/20202020/07/16privind acordarea unui ajutor de urgenta familiei Racaru Iliuta2020-07-16 21:10:00
Dispozitia 188/20202020/07/16privind rectificarea bugetara pe luna iulie 20202020-07-16 21:09:00
Dispozitia 187/20202020/07/09privind  constituirea   Comisiei de evaluare a licitaţiei pentru vanzarea a 582   mc    material lemnos,rezultat  din marcari  pe terenurile ce apartin domeniului privat al comunei Lopatari, dupa cum urmeaza2020-07-09 22:10:46
Dispozitia 186/20202020/07/03privind convocarea  consiliului local Lopatari in sedinta ordinara pe luna iulie 20202020-07-03 07:34:00
Dispozitia 185/20202020/06/30privind numirea d-lui POSOBESCU DANUT,in functia publica de conducere Sef Birou financiar contabil si achizitii,din aparatul de specialitate al Primarului comunei Lopatari,judetul Buzau,pana la organizarea concursului,dar nu mai mult de 6 luni.2020-06-30 21:07:00
Dispozitia 184/20202020/06/30privind stabilirea salariului doamnei BRATILA FLOAREA, avand functia publica de secretar general al comunei Lopatari,judetul Buzau2020-06-30 21:06:00
Dispozitia 183/20202020/06/30privind stabilirea salariului doamnei DRAGAN EMILIA,avand functia publica de executie de Inspector Clasa I ,grad profesional principal,in cadrul Compartimentului resurse umane,fond funciar,stare civila,urbanism din aparatul de specialitate al Primarului comunei Lopatari,judetul Buzau.2020-06-30 21:05:00
Dispozitia 182/20202020/06/30privind stabilirea salariului d-nei TIBOACA VERONICA,avand functia contractuala de executie de Muncitor I,in cadrul Compartimentului gospodarire,intretinere,deservire,cultura,protectia mediului si P.S.I din aparatul de specialitate al Primarului comunei Lopatari,judetul Buzau2020-06-30 21:04:00
Dispozitia 181/20202020/06/30privind stabilirea salariului d-lui POSOBESCU DANUT,in functia publica de executie de Inspector Clasa I,grad profesional superior,in cadrul Biroului financiar contabil si achizitii,din aparatul de specialitate al Primarului comunei Lopatari,judetul Buzau.2020-06-30 21:03:00
Dispozitia 180/20202020/06/30privind stabilirea salariului doamnei SIMION LUMINITA VERONICA,in functia publica de executie de Consilier Clasa I,grad profesional principal, in cadrul Biroului financiar contabil si achizitii,din aparatul de specialitate al Primarului comunei Lopatari,judetul Buzau.2020-06-30 21:02:00
Dispozitia 179/20202020/06/30privind stabilirea salariului d-lui DOBROTA CLAUDIU,avand functia publica de executie de Inspector Clasa I, grad profesional asistent,in cadrul Compartimentului secretariat, asistenta sociala si protectia copilului din aparatul de specialitate al Primarului comunei Lopatari,judetul Buzau2020-06-30 21:01:00
Dispozitia 178/20202020/06/29privind incetarea dreptului la stimulentul educational familiei BURLACU RADUCU2020-06-29 21:08:00
Dispozitia 177/20202020/06/29privind acordarea dreptului la stimulentul educational pe luna MAI 20202020-06-29 21:07:00
Dispozitia 176/20202020/06/29privind acordarea dreptului la ajutorul social pentru numita DUMITRASCU CAMELIA2020-06-29 21:06:00
Dispozitia 175/20202020/06/29privind acordarea dreptului la ajutorul social pentru numitul COSCONEA MARIAN ION2020-06-29 21:05:00
Dispozitia 174/20202020/06/29privind modificarea dreptului la ajutorul social pentru numita UNGUREANU PETRUTA GEORGIANA2020-06-29 21:04:00
Dispozitia 173/20202020/06/29privind incetarea indemnizatiei lunare acordata persoanei cu handicap grav MOROIANU CONSTANTIN2020-06-29 21:03:00
Dispozitia 172/20202020/06/29privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei PETRISOR VASILE.2020-06-29 21:02:00
Dispozitia 171/20202020/06/29privind constituirea comisiei locale pentru recensamantul populatiei si a locuintelor in anul 20212020-06-29 21:01:00
Dispozitia 170/20202020/06/19privind convocarea Consiliului local in sedinta ordinara pe luna iunie 20202020-06-19 21:01:00
Dispozitia 169/20202020/06/15privind sistarea serviciilor oferite de Centrul de zi din cadrul Centrului multifunctional,,Centru saptamanal pentru copii scolari de 7 – 18 ani si peste 18 ani, “Lopatari, judetul Buzau acordate minorului-minorei CUJBA MIHAI GABRIEL2020-06-15 21:39:00
Dispozitia 168/20202020/06/15privind sistarea serviciilor oferite de Centrul de zi din cadrul Centrului multifunctional,,Centru saptamanal pentru copii scolari de 7 – 18 ani si peste 18 ani, “Lopatari, judetul Buzau acordate minorului-minorei CUJBA MARIAN DANUT2020-06-15 21:38:00
Dispozitia 167/20202020/06/15privind sistarea serviciilor oferite de Centrul de zi din cadrul Centrului multifunctional,,Centru saptamanal pentru copii scolari de 7 – 18 ani si peste 18 ani, “Lopatari, judetul Buzau acordate minorului-minorei CRETU MARIA ELENA2020-06-15 21:37:00
Dispozitia 166/20202020/06/15privind sistarea serviciilor oferite de Centrul de zi din cadrul Centrului multifunctional,,Centru saptamanal pentru copii scolari de 7 – 18 ani si peste 18 ani, “Lopatari, judetul Buzau acordate minorului-minorei CRETU COSMIN MIHAITA2020-06-15 21:36:00
Dispozitia 165/20202020/06/15privind sistarea serviciilor oferite de Centrul de zi din cadrul Centrului multifunctional,,Centru saptamanal pentru copii scolari de 7 – 18 ani si peste 18 ani, “Lopatari, judetul Buzau acordate minorului-minorei CRETU ALEXANDRU NICU2020-06-15 21:35:00
Dispozitia 164/20202020/06/15privind sistarea serviciilor oferite de Centrul de zi din cadrul Centrului multifunctional,,Centru saptamanal pentru copii scolari de 7 – 18 ani si peste 18 ani, “Lopatari, judetul Buzau acordate minorului-minorei COSCONEA IONUT VALENTIN2020-06-15 21:34:00
Dispozitia 163/20202020/06/15privind sistarea serviciilor oferite de Centrul de zi din cadrul Centrului multifunctional,,Centru saptamanal pentru copii scolari de 7 – 18 ani si peste 18 ani, “Lopatari, judetul Buzau acordate minorului-minorei COSCONEA IONUT VALENTIN2020-06-15 21:33:00
Dispozitia 162/20202020/06/15privind sistarea serviciilor oferite de Centrul de zi din cadrul Centrului multifunctional,,Centru saptamanal pentru copii scolari de 7 – 18 ani si peste 18 ani, “Lopatari, judetul Buzau acordate minorului-minorei COSCONEA ALEXANDRA2020-06-15 21:32:00
Dispozitia 161/20202020/06/15privind sistarea serviciilor oferite de Centrul de zi din cadrul Centrului multifunctional,,Centru saptamanal pentru copii scolari de 7 – 18 ani si peste 18 ani, “Lopatari, judetul Buzau acordate minorului-minorei CIRNECIU GABRIELA MARIA2020-06-15 21:31:00
Dispozitia 160/20202020/06/15privind sistarea serviciilor oferite de Centrul de zi din cadrul Centrului multifunctional,,Centru saptamanal pentru copii scolari de 7 – 18 ani si peste 18 ani, “Lopatari, judetul Buzau acordate minorului-minorei BUZEA MIHAELA ELENA2020-06-15 21:30:00
Dispozitia 159/20202020/06/15privind sistarea serviciilor oferite de Centrul de zi din cadrul Centrului multifunctional,,Centru saptamanal pentru copii scolari de 7 – 18 ani si peste 18 ani, “Lopatari, judetul Buzau acordate minorului-minorei CIRNECIU ALEXANDRU IONUT2020-06-15 21:29:00
Dispozitia 158/20202020/06/15privind sistarea serviciilor oferite de Centrul de zi din cadrul Centrului multifunctional,,Centru saptamanal pentru copii scolari de 7 – 18 ani si peste 18 ani, “Lopatari, judetul Buzau acordate minorului-minorei BUZEA ANDREEA2020-06-15 21:28:00
Dispozitia 157/20202020/06/15privind sistarea serviciilor oferite de Centrul de zi din cadrul Centrului multifunctional,,Centru saptamanal pentru copii scolari de 7 – 18 ani si peste 18 ani, “Lopatari, judetul Buzau acordate minorei BURTEA MIOARA2020-06-15 21:27:00
Dispozitia 156/20202020/06/15privind sistarea serviciilor oferite de Centrul de zi din cadrul Centrului multifunctional,,Centru saptamanal pentru copii scolari de 7 – 18 ani si peste 18 ani, “Lopatari, judetul Buzau acordate minorului-minorei BOLOVAN NICOLETA2020-06-15 21:26:00
Dispozitia 155/20202020/06/15privind sistarea serviciilor oferite de Centrul de zi din cadrul Centrului multifunctional,,Centru saptamanal pentru copii scolari de 7 – 18 ani si peste 18 ani, “Lopatari, judetul Buzau acordate minorului-minorei STOICA ANA VALENTINA MARIA2020-06-15 21:25:00
Dispozitia 154/20202020/06/15privind sistarea serviciilor oferite de Centrul de zi din cadrul Centrului multifunctional,,Centru saptamanal pentru copii scolari de 7 – 18 ani si peste 18 ani, “Lopatari, judetul Buzau acordate minorului-minorei STEMATE MARIA2020-06-15 21:24:00
Dispozitia 153/20202020/06/15privind sistarea serviciilor oferite de Centrul de zi din cadrul Centrului multifunctional,,Centru saptamanal pentru copii scolari de 7 – 18 ani si peste 18 ani, “Lopatari, judetul Buzau acordate minorului-minorei RACARU VLADUT2020-06-15 21:23:00
Dispozitia 152/20202020/06/15privind sistarea serviciilor oferite de Centrul de zi din cadrul Centrului multifunctional,,Centru saptamanal pentru copii scolari de 7 – 18 ani si peste 18 ani, “Lopatari, judetul Buzau acordate minorului-minorei PALTINEANU VASILE2020-06-15 21:22:00
Dispozitia 151/20202020/06/15privind sistarea serviciilor oferite de Centrul de zi din cadrul Centrului multifunctional,,Centru saptamanal pentru copii scolari de 7 – 18 ani si peste 18 ani, “Lopatari, judetul Buzau acordate minorului-minorei PALTINEANU ELENA2020-06-15 21:21:00
Dispozitia 150/20202020/06/15privind sistarea serviciilor oferite de Centrul de zi din cadrul Centrului multifunctional,,Centru saptamanal pentru copii scolari de 7 – 18 ani si peste 18 ani, “Lopatari, judetul Buzau acordate minorului-minorei PALTINEANU CONSTANTIN2020-06-15 21:20:00
Dispozitia 149/20202020/06/15privind sistarea serviciilor oferite de Centrul de zi din cadrul Centrului multifunctional,,Centru saptamanal pentru copii scolari de 7 – 18 ani si peste 18 ani, “Lopatari, judetul Buzau acordate minorului-minorei MAFTEI CONSTANTIN2020-06-15 21:19:00
Dispozitia 148/20202020/06/15privind sistarea serviciilor oferite de Centrul de zi din cadrul Centrului multifunctional,,Centru saptamanal pentru copii scolari de 7 – 18 ani si peste 18 ani, “Lopatari, judetul Buzau acordate minorului-minorei GRAMA RAZVAN GEORGIAN2020-06-15 21:18:00
Dispozitia 147/20202020/06/15privind sistarea serviciilor oferite de Centrul de zi din cadrul Centrului multifunctional,,Centru saptamanal pentru copii scolari de 7 – 18 ani si peste 18 ani, “Lopatari, judetul Buzau acordate minorului-minorei GRAMA MARIO IONUT2020-06-15 21:17:00
Dispozitia 146/20202020/06/15privind sistarea serviciilor oferite de Centrul de zi din cadrul Centrului multifunctional,,Centru saptamanal pentru copii scolari de 7 – 18 ani si peste 18 ani, “Lopatari, judetul Buzau acordate minorului-minorei GHERGHILESCU DARIA IULIANA2020-06-15 21:16:00
Dispozitia 145/20202020/06/15privind sistarea serviciilor oferite de Centrul de zi din cadrul Centrului multifunctional,,Centru saptamanal pentru copii scolari de 7 – 18 ani si peste 18 ani, “Lopatari, judetul Buzau acordate minorului-minorei GHEORGHE GABRIEL2020-06-15 21:15:00
Dispozitia 144/20202020/06/15privind sistarea serviciilor oferite de Centrul de zi din cadrul Centrului multifunctional,,Centru saptamanal pentru copii scolari de 7 – 18 ani si peste 18 ani, “Lopatari, judetul Buzau acordate minorului-minorei DUMITRASCU VIORICA2020-06-15 21:14:00
Dispozitia 143/20202020/06/15privind sistarea serviciilor oferite de Centrul de zi din cadrul Centrului multifunctional,,Centru saptamanal pentru copii scolari de 7 – 18 ani si peste 18 ani, “Lopatari, judetul Buzau acordate minorului-minorei DUMITRASCU ANDREI CRISTI2020-06-15 21:13:00
Dispozitia 142/20202020/06/15privind sistarea serviciilor oferite de Centrul de zi din cadrul Centrului multifunctional,,Centru saptamanal pentru copii scolari de 7 – 18 ani si peste 18 ani, “Lopatari, judetul Buzau acordate minorului-minorei DRAGANESCU BIANCA2020-06-15 21:12:00
Dispozitia 141/20202020/06/15privind sistarea serviciilor oferite de Centrul de zi din cadrul Centrului multifunctional,,Centru saptamanal pentru copii scolari de 7 – 18 ani si peste 18 ani, “Lopatari, judetul Buzau acordate minorului-minorei DOBROTA ANDREI ALIN2020-06-15 21:11:00
Dispozitia 140/20202020/06/15privind sistarea serviciilor oferite de Centrul de zi din cadrul Centrului multifunctional,,Centru saptamanal pentru copii scolari de 7 – 18 ani si peste 18 ani, “Lopatari, judetul Buzau acordate minorului-minorei DANCIU TATIANA ALINA2020-06-15 21:10:00
Dispozitia 139/20202020/06/15privind sistarea serviciilor oferite de Centrul de zi din cadrul Centrului multifunctional,,Centru saptamanal pentru copii scolari de 7 – 18 ani si peste 18 ani, “Lopatari, judetul Buzau acordate minorului-minorei DANCIU MARILENA2020-06-15 21:09:00
Dispozitia 138/20202020/06/15privind sistarea serviciilor oferite de Centrul de zi din cadrul Centrului multifunctional,,Centru saptamanal pentru copii scolari de 7 – 18 ani si peste 18 ani, “Lopatari, judetul Buzau acordate minorului-minorei DANCIU IOANA SIMONA2020-06-15 21:08:00
Dispozitia 137/20202020/06/15privind sistarea serviciilor oferite de Centrul de zi din cadrul Centrului multifunctional,,Centru saptamanal pentru copii scolari de 7 – 18 ani si peste 18 ani, “Lopatari, judetul Buzau acordate minorului-minorei DANCIU IOANA SIMINA2020-06-15 21:07:00
Dispozitia 136/20202020/06/15privind sistarea serviciilor oferite de Centrul de zi din cadrul Centrului multifunctional,,Centru saptamanal pentru copii scolari de 7 – 18 ani si peste 18 ani, “Lopatari, judetul Buzau acordate minorului-minorei BELDIMAN ROXANA LOREDANA2020-06-15 21:06:00
Dispozitia 135/20202020/06/15privind sistarea serviciilor oferite de Centrul de zi din cadrul Centrului multifunctional,,Centru saptamanal pentru copii scolari de 7 – 18 ani si peste 18 ani, “Lopatari, judetul Buzau acordate minorului-minorei BARABOIU LIVIU VASILICA2020-06-15 21:05:00
Dispozitia 134/20202020/06/15privind sistarea serviciilor oferite de Centrul de zi din cadrul Centrului multifunctional,,Centru saptamanal pentru copii scolari de 7 – 18 ani si peste 18 ani, “Lopatari, judetul Buzau acordate minorului-minorei BANICA MARIA2020-06-15 21:04:00
Dispozitia 133/20202020/06/15privind sistarea serviciilor oferite de Centrul de zi din cadrul Centrului multifunctional,,Centru saptamanal pentru copii scolari de 7 – 18 ani si peste 18 ani, “Lopatari, judetul Buzau acordate minorului-minorei ANDREI PETRE2020-06-15 21:03:00
Dispozitia 132/20202020/06/15privind sistarea serviciilor oferite de Centrul de zi din cadrul Centrului multifunctional,,Centru saptamanal pentru copii scolari de 7 – 18 ani si peste 18 ani, “Lopatari, judetul Buzau acordate minorului-minorei CIRNECIU CRISTINA FLORENTINA2020-06-15 21:02:00
Dispozitia 131/20202020/05/28privind acordarea dreptului la stimulentul educational pe luna aprilie 20202020-05-28 21:12:00
Dispozitia 130/20202020/05/28privind incetarea dreptului la stimulentul educational familiei BOLOVAN CONSTANTIN2020-05-28 21:11:00
Dispozitia 129/20202020/05/28privind modificarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei ROSIORU VIOREL VALENTIN2020-05-28 21:10:00
Dispozitia 128/20202020/05/28privind modificarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei BARABOIU VASILICA2020-05-28 21:08:00
Dispozitia 127/20202020/05/28privind incetarea indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav BUCUR GHEORGHE2020-05-28 21:07:00
Dispozitia 126/20202020/05/28privind incetarea indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav TESCAN DUMITRU2020-05-28 21:06:00
Dispozitia 125/20202020/05/28privind acordarea indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav DRAGUT GHEORGHE2020-05-28 21:05:00
Dispozitia 124/20202020/05/28privind incetarea dreptului la ajutorul social pentru numita GHEORGHE CLAUDIA2020-05-28 21:04:00
Dispozitia 123/20202020/05/28privind incetarea dreptului la ajutorul social pentru numita GOGU LAMIITA2020-05-28 21:03:00
Dispozitia 122/20202020/05/28privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei GOGU LAMIITA2020-05-28 21:02:00
Dispozitia 121/20202020/05/28privind acordarea dreptului la ajutorul social pentru numitul GHERGHE MIRON2020-05-28 21:01:00
Dispozitia 120/20202020/05/27privind transferal in interesul serviciului al d-lui TATULESCU IONEL , incadrat în funcția contractuală de execuție de paznic la Serviciul de salubrizare al comunei Maracineni2020-05-27 21:09:00
Dispozitia 119/20202020/05/22privind convocarea consiliului local Lopatari in sedinta ordinara pe luna mai 20202020-05-22 17:15:00
Dispozitia 118/20202020/04/30 privind acordarea unui ajutor de urgenta familiei Cujba maria din comuna Lopatari,judetul Buzau2020-04-30 12:59:00
Dispozitia 117/20202020/04/30 privind acordarea Unui ajutor de urgenta familiei LAUTARU IULIAN din comuna Lopatari, judetul Buzau2020-04-30 12:57:00
Dispozitia 116/20202020/04/30privind acordarea Unui ajutor de urgenta familiei RACARU IONEL din comuna Lopatari, judetul Buzau2020-04-30 12:55:00
Dispozitia 115/20202020/04/30privind acordarea Unui ajutor de urgenta familiei VOICA NICU din comuna Lopatari, judetul Buzau2020-04-30 12:54:00
Dispozitia 114/20202020/04/30privind acordarea Unui ajutor de urgenta familiei DEACANU GHEORGHE din comuna Lopatari, judetul Buzau2020-04-30 12:50:00
Dispozitia 113/20202020/04/30privind acordarea Unui ajutor de urgenta familiei PERTEA VASILE din comuna Lopatari, judetul Buzau2020-04-30 12:49:00
Dispozitia 112/20202020/04/30privind infiintare poprire pe salariul d-lui TULIN EMIL COSTICA , muncitor in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lopatari2020-04-30 12:48:00
Dispozitia 111/20202020/04/23privind convocarea consiliului local Lopatari in sedinta ordinara pe luna aprilie 20202020-04-23 17:55:00
Dispozitia 110/20202020/04/17privind constituirea comisiei  comunale  Lopatari ,pentru recensământul  general agricol din România,runda 20202020-04-17 12:59:00
Dispozitia 109/20202020/04/17privind  constituirea comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Lopatari, judetul Buzau2020-04-17 12:58:00
Dispozitia 108/20202020/04/14privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei JURUBITA GHEORGHE2020-04-14 20:08:00
Dispozitia 107/20202020/04/14privind modificarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei COSCONEA MARIAN ION2020-04-14 20:07:00
Dispozitia 106/20202020/04/14privind incetarea indemnizatiei lunare acordata persoanei cu handicap grav DOGARU STANA cu domiciliul in comuna Lopatari, judetul Buzau2020-04-14 20:06:00
Dispozitia 105/20202020/03/25privind incetarea dreptului la stimulentul educational familiei BREBEANU PETRUTA2020-03-25 21:15:00
Dispozitia 104/20202020/03/25privind incetarea dreptului la stimulentul educational familiei CRETU VALERICA2020-03-25 21:14:00
Dispozitia 103/20202020/03/25privind incetarea dreptului la stimulentul educational familiei BISCEANU DIANA ELENA2020-03-25 21:13:00
Dispozitia 102/20202020/03/25privind acordarea dreptului la stimulentul educational pe luna februarie 20202020-03-25 21:12:00
Dispozitia 101/20202020/03/25privind incetarea indemnizatiei lunare acordata persoanei cu handicap grav MIHAILA VASILE cu domiciliul in comuna Lopatari, judetul Buzau2020-03-25 21:11:00
Dispozitia 100/20202020/03/25privind modificarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei TESCAN GHEORGHE2020-03-25 21:10:00
Dispozitia 99/20202020/03/25privind modificarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei GHEORGHITA MUGUREL2020-03-25 21:09:00
Dispozitia 98/20202020/03/25privind acordarea dreptului la ajutorul social pentru numita MARCU ANA2020-03-25 21:08:00
Dispozitia 97/20202020/03/25privind convocarea Consiliului local in sedinta ordinara pentru luna martie 20202020-03-25 17:47:00
Dispozitia 96/20202020/03/06privind infiintarea popririi pe salariul d-lui ANDREI GHEORGHITA, , muncitor in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lopatari2020-03-06 21:07:00
Dispozitia 95/20202020/02/28privind modificarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei PERTEA VASILE2020-02-28 21:06:00
Dispozitia 94/20202020/02/28privind modificarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei BLIDARU IONUT2020-02-28 21:05:00
Dispozitia 93/20202020/02/28privind acordarea indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav CONSTANTIN DRAGOMIR2020-02-28 21:04:00
Dispozitia 92/20202020/02/28privind incetarea dreptului la ajutorul social numitei NAFTANAILA MARIANA2020-02-28 21:03:00
Dispozitia 91/20202020/02/28privind acordarea dreptului la ajutorul social pentru numitul RACARU ILIUTA2020-02-28 21:02:00
Dispozitia 90/20202020/02/26privind aprobarea Regulamentului intern al aparatului de specialitate al Primarului comunei Lopatari2020-02-26 21:01:00
Dispozitia 89/20202020/02/25privind punerea in aplicare a ordonantei procurorului Parchetului de pe langa Judecatoria Patarlagele, dosar nr. 639/P/2019 de executare a sanctiunii prestarii unei munci neremunerate in folosul comunitatii privind numitul Pertea Ilie din comuna Lopatari, jud. Buzau2020-02-25 19:50:00
Dispozitia 88/20202020/02/25privind punerea in aplicare a ordonantei procurorului Parchetului de pe langa Judecatoria Patarlagele, dosar nr. 561/P/2019 de executare a sanctiunii prestarii unei munci neremunerate in folosul comunitatii privind numitul Pertea Vasile din comuna Lopatari, jud. Buzau2020-02-25 19:46:00
Dispozitia 87/20202020/02/25privind punerea in aplicare a ordonantei procurorului Parchetului de pe langa Judecatoria Patarlagele, dosar nr. 559/P/2019 de executare a sanctiunii prestarii unei munci neremunerate in folosul comunitatii privind numitul Bucur Vasile din comuna Lopatari, jud. Buzau2020-02-25 19:45:00
Dispozitia 86/20202020/02/25privind acordarea dreptului la stimulent educational pe luna Ianuarie 20202020-02-25 19:39:00
Dispozitia 85/20202020/02/21privind CONVOCAREA Consiliului local in sedinta ordinara pentru luna februarie 20202020-02-21 12:28:00
Dispozitia 84/20202020/01/31privind stabilirea salariu Panaete Maria Luminita2020-01-31 22:49:00
Dispozitia 83/20202020/01/31privind stabilirea salariu Dragan Emilia2020-01-31 22:48:00
Dispozitia 82/20202020/01/31privind stabilirea salariu Bratila Floarea2020-01-31 22:47:00
Dispozitia 81/20202020/01/31privind stabilirea salariu Brebeanu Gheorghe2020-01-31 22:46:00
Dispozitia 80/20202020/01/31privind stabilirea salariu Dobrota Mariana Anca2020-01-31 22:45:00
Dispozitia 79/20202020/01/31privind stabilirea salariu Posobescu Danut2020-01-31 22:44:00
Dispozitia 78/20202020/01/31privind stabilirea salariu Simion Luminita Veronica2020-01-31 22:43:00
Dispozitia 77/20202020/01/31privind stabilirea salariu Dobrota Claudiu2020-01-31 22:42:00
Dispozitia 76/20202020/01/31privind stabilirea salariu Palade Otilia2020-01-31 22:41:00
Dispozitia 75/20202020/01/31privind stabilirea salariu Andrei Lacremioara Bita2020-01-31 22:40:00
Dispozitia 74/20202020/01/31privind stabilirea salariu Stoicescu Viorica2020-01-31 22:39:00
Dispozitia 73/20202020/01/31privind stabilirea salariu Tiboaca Veronica2020-01-31 22:38:00
Dispozitia 72/20202020/01/31privind stabilirea salariu Andrei Iuliana Elena2020-01-31 22:37:00
Dispozitia 71/20202020/01/31privind stabilirea salariu Buzea Cornelia2020-01-31 22:36:00
Dispozitia 70/20202020/01/31privind stabilirea salariu Bisceanu Valentin2020-01-31 22:35:00
Dispozitia 69/20202020/01/31privind stabilirea salariu David Valerica2020-01-31 22:34:00
Dispozitia 68/20202020/01/31privind stabilirea salariu Tulin Emil Costica2020-01-31 22:33:00
Dispozitia 67/20202020/01/31privind stabilirea salariu Panaete Vasile2020-01-31 22:32:00
Dispozitia 66/20202020/01/31privind stabilirea salariu Tatulescu Ionel2020-01-31 22:31:00
Dispozitia 65/20202020/01/31privind stabilirea salariu Andrei Gheorghita2020-01-31 22:30:00
Dispozitia 64/20202020/01/31privind stabilirea salariu Mihaila Vasile Viorel2020-01-31 22:29:00
Dispozitia 63/20202020/01/31privind stabilirea salariu Chirac Vasile Bogdan2020-01-31 22:28:00
Dispozitia 62/20202020/01/31privind stabilirea salariu Grozavu Daniel2020-01-31 22:27:00
Dispozitia 61/20202020/01/31privind stabilirea salariu Marin Cristina2020-01-31 22:26:00
Dispozitia 60/20202020/01/31privind stabilirea salariu Ceaus Diana Elena2020-01-31 22:25:00
Dispozitia 59/20202020/01/31privind stabilirea salariu Stoicescu Cristian Mihaita2020-01-31 22:24:00
Dispozitia 58/20202020/01/31privind stabilirea salariu Lefter Virgil2020-01-31 22:23:00
Dispozitia 57/20202020/01/31privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav OLARU DOMINIQ cu domiciliul in comuna Lopatari, judetul Buzau2020-01-31 22:22:00
Dispozitia 56/20202020/01/31privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav ANDREIU RADU cu domiciliul in comuna Lopatari, judetul Buzau2020-01-31 22:21:00
Dispozitia 55/20202020/01/31privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav MOISE GEORGICA cu domiciliul in comuna Lopatari, judetul Buzau2020-01-31 22:20:00
Dispozitia 54/20202020/01/31privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav NECULAI BOGDANEL cu domiciliul in comuna Lopatari, judetul Buzau2020-01-31 22:19:00
Dispozitia 53/20202020/01/31privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav OANCEA IONELA cu domiciliul in comuna Lopatari, judetul Buzau2020-01-31 22:18:00
Dispozitia 52/20202020/01/31privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav OANCEA ERIKA ELENA cu domiciliul in comuna Lopatari, judetul Buzau2020-01-31 22:17:00
Dispozitia 50/20202020/01/31privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav CAPATINA PETRUT cu domiciliul in comuna Lopatari, judetul Buzau2020-01-31 22:16:00
Dispozitia 51/20202020/01/31privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav BUCUR GHEORGHE cu domiciliul in comuna Lopatari, judetul Buzau2020-01-31 22:16:00
Dispozitia 49/20202020/01/31privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav BIRCU MARIA cu domiciliul in comuna Lopatari, judetul Buzau2020-01-31 22:15:00
Dispozitia 48/20202020/01/31privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav PERTEA IOANA cu domiciliul in comuna Lopatari, judetul Buzau2020-01-31 22:14:00
Dispozitia 47/20202020/01/31privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav MIHAILA VASILE cu domiciliul in comuna Lopatari, judetul Buzau2020-01-31 22:13:00
Dispozitia 46/20202020/01/31privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav STEMATE ANA cu domiciliul in comuna Lopatari, judetul Buzau2020-01-31 22:12:00
Dispozitia 45/20202020/01/31privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav PERTEA DOBRA cu domiciliul in comuna Lopatari, judetul Buzau2020-01-31 22:11:00
Dispozitia 44/20202020/01/31privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav CHIRAC ALEXANDRU cu domiciliul in comuna Lopatari, judetul Buzau2020-01-31 22:10:00
Dispozitia 43/20202020/01/31privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav PALTINEANU CORNEL cu domiciliul in comuna Lopatari, judetul Buzau2020-01-31 22:09:00
Dispozitia 42/20202020/01/31privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav STEMATE STANA cu domiciliul in comuna Lopatari, judetul Buzau2020-01-31 22:08:00
Dispozitia 41/20202020/01/31privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav STEMATE ELENA cu domiciliul in comuna Lopatari, judetul Buzau2020-01-31 22:07:00
Dispozitia 40/20202020/01/31privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav FULOP MARIN cu domiciliul in comuna Lopatari, judetul Buzau2020-01-31 22:06:00
Dispozitia 39/20202020/01/31privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav TESCAN DUMITRU cu domiciliul in comuna Lopatari, judetul Buzau2020-01-31 21:33:00
Dispozitia 38/20202020/01/31privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav BISCEANU CORNELIU cu domiciliul in comuna Lopatari, judetul Buzau2020-01-31 21:32:00
Dispozitia 37/20202020/01/31privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav DRAGAN ALEXANDRU cu domiciliul in comuna Lopatari, judetul Buzau2020-01-31 21:31:00
Dispozitia 36/20202020/01/31privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav RAGHINA ELENA cu domiciliul in comuna Lopatari, judetul Buzau2020-01-31 21:30:00
Dispozitia 35/20202020/01/31privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav BISCEANU TACHE cu domiciliul in comuna Lopatari, judetul Buzau2020-01-31 21:29:00
Dispozitia 34/20202020/01/31privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare persoanei cu handica2020-01-31 21:28:00
Dispozitia 33/20202020/01/31privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav RACARU MARIA MIRUNA cu domiciliul in comuna Lopatari, judetul Buzau2020-01-31 21:27:00
Dispozitia 32/20202020/01/31privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav TERENTE DIMIAN cu domiciliul in comuna Lopatari, judetul Buzau2020-01-31 21:26:00
Dispozitia 31/20202020/01/31privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav CRETU ALEXANDRA MARIA cu domiciliul in comuna Lopatari, judetul Buzau2020-01-31 21:25:00
Dispozitia 30/20202020/01/31privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav BREBEANU CONSTANTIN cu domiciliul in comuna Lopatari, judetul Buzau2020-01-31 21:24:00
Dispozitia 29/20202020/01/31privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav PERTEA PARASCHIVA cu domiciliul in comuna Lopatari, judetul Buzau2020-01-31 21:23:00
Dispozitia 28/20202020/01/31privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav PERTEA VERONICA cu domiciliul in comuna Lopatari, judetul Buzau2020-01-31 21:22:00
Dispozitia 27/20202020/01/31privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav IONASCU VASILE cu domiciliul in comuna Lopatari, judetul Buzau2020-01-31 21:21:00
Dispozitia 26/20202020/01/31privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav BARBOS ECATERINA cu domiciliul in comuna Lopatari, judetul Buzau2020-01-31 21:20:00
Dispozitia 25/20202020/01/31privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav GHENCEA ANA CRISTINA cu domiciliul in comuna Lopatari, judetul Buzau2020-01-31 21:19:00
Dispozitia 24/20202020/01/31privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav MIZGACIU MARIA cu domiciliul in comuna Lopatari, judetul Buzau2020-01-31 21:18:00
Dispozitia 23/20202020/01/31privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav MOROIANU CONSTANTIN cu domiciliul in comuna Lopatari, judetul Buzau2020-01-31 21:17:00
Dispozitia 22/20202020/01/31privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav ROSIORU ION cu domiciliul in comuna Lopatari, judetul Buzau2020-01-31 21:16:00
Dispozitia 21/20202020/01/31privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav ROSIORU ION cu domiciliul in comuna Lopatari, judetul Buzau2020-01-31 21:14:00
Dispozitia 20/20202020/01/31privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav URSACHE ANGELA cu domiciliul in comuna Lopatari, judetul Buzau2020-01-31 21:13:00
Dispozitia 19/20202020/01/31privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav TULIN SOFIA cu domiciliul in comuna Lopatari, judetul Buzau2020-01-31 21:12:00
Dispozitia 18/20202020/01/31privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav BREBEANU VIOREL ION cu domiciliul in comuna Lopatari, judetul Buzau2020-01-31 21:11:00
Dispozitia 17/20202020/01/31privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav STEMATE VASILE cu domiciliul in comuna Lopatari, judetul Buzau2020-01-31 21:10:00
Dispozitia 16/20202020/01/31privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav SICARU IOANA cu domiciliul in comuna Lopatari, judetul Buzau2020-01-31 21:09:00
Dispozitia 15/20202020/01/31privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav COSCONEA DUMITRU cu domiciliul in comuna Lopatari, judetul Buzau2020-01-31 21:08:00
Dispozitia 14/20202020/01/31privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav VOICU NICOLAE cu domiciliul in comuna Lopatari, judetul Buzau2020-01-31 21:07:00
Dispozitia 13/20202020/01/31privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav TESCAN RAZVAN IONUT cu domiciliul in comuna Lopatari, judetul Buzau2020-01-31 21:06:00
Dispozitia 12/20202020/01/31privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav TIBOACA TRAIAN IONEL cu domiciliul in comuna Lopatari, judetul Buzau2020-01-31 21:05:00
Dispozitia 11/20202020/01/30privind acordarea dreptului la ajutorul social numitului Vasilica Neculai2020-01-30 21:07:00
Dispozitia 10/20202020/01/30privind acordarea dreptului la ajutorul social numitei ANGHEL LUMINITA2020-01-30 21:06:00
Dispozitia 9/20202020/01/30privind acordarea dreptului la ajutorul social numitei Racaru Viorica2020-01-30 21:05:00
Dispozitia 8/20202020/01/30privind acordarea dreptului la ajutorul social numitei Ungureanu Petruta Georgiana2020-01-30 21:04:00
Dispozitia 7/20202020/01/30privind acordarea ASF Albescu Madalina din comuna Lopatari, judetul Buzau2020-01-30 21:03:00
Dispozitia 6/20202020/01/30privind acordarea indemnizatiei lunare, persoanei cu handicap grav ROTARU ANICA2020-01-30 21:02:00
Dispozitia 5/20202020/01/30privind modificarea numarului de ore la ajutorul social conform anexei2020-01-30 21:01:00
Dispozitia 4/20202020/01/22privind acordarea dreptului la stimulerntul educational pe luna decembrie 20202020-01-22 21:04:00
Dispozitia 3/20202020/01/22privind CONVOCAREA Consiliului local in sedinta ordinara pe luna ianuarie 20202020-01-22 21:03:00
Dispozitia 2/20202020/01/17privind efectuarea recepţiei la terminarea lucrarilor pentru obiectivul – “LUCRARI DE CONSTRUIRE MONUMENTUL EROILOR din comuna Lopatari, judetul Buzau’’2020-01-17 21:02:00
Dispozitia 1/20202020/01/17privind acoperirea definitiva din excedentul anului precedent a deficitului sectiunii de dezvoltare a Bugetului local,sursa”A”,al Comunei Lopatari pe anul 20192020-01-17 21:01:00
Dispozitia 330/20192019/12/11Dispozitia nr. 330 – 20192019-12-11 15:52:00
Dispozitia 289/20192019/10/24Dispozitia nr. 289 – 20192019-10-24 18:53:48
Dispozitia 286/20192019/10/11Dispozitia nr. 286 – 20192019-10-11 19:15:08
Dispozitia 285/20192019/10/10Dispozitia nr. 285 – 20192019-10-10 15:43:39
Dispozitia 284/20192019/10/10Dispozitia nr. 284 – 20192019-10-10 15:43:23
Dispozitia 283/20192019/10/10Dispozitia nr. 283 – 20192019-10-10 15:43:05
Dispozitia 282/20192019/10/10Dispozitia nr. 282 – 20192019-10-10 15:42:49
Dispozitia 281/20192019/10/10Dispozitia nr. 281 – 20192019-10-10 15:42:34
Dispozitia 280/20192019/10/10Dispozitia nr. 280 – 20192019-10-10 15:42:04
Dispozitia 279/20192019/10/10Dispozitia nr. 279 – 20192019-10-10 15:41:46
Dispozitia 278/20192019/10/10Dispozitia nr. 278 – 20192019-10-10 15:41:29
Dispozitia 277/20192019/10/10Dispozitia nr. 277 – 20192019-10-10 15:41:10
Dispozitia 276/20192019/10/10Dispozitia nr. 276 – 20192019-10-10 15:40:52
Dispozitia 275/20192019/10/10Dispozitia nr. 275 – 20192019-10-10 15:40:29
Dispozitia 274/20192019/10/10Dispozitia nr. 274 – 20192019-10-10 15:40:09
Dispozitia 273/20192019/10/10Dispozitia nr. 273 – 20192019-10-10 15:39:20
Dispozitia 272/20192019/10/10Dispozitia nr. 272 – 20192019-10-10 15:38:51
Dispozitia 271/20192019/10/10Dispozitia nr. 271 – 20192019-10-10 15:38:32
Dispozitia 270/20192019/10/10Dispozitia nr. 270 – 20192019-10-10 15:38:11
Dispozitia 269/20192019/10/10Dispozitia nr. 269 – 20192019-10-10 15:37:53
Dispozitia 268/20192019/10/10Dispozitia nr. 268 – 20192019-10-10 15:37:26
Dispozitia 267/20192019/10/10Dispozitia nr. 267 – 20192019-10-10 15:37:04
Dispozitia 266/20192019/10/10Dispozitia nr. 266 – 20192019-10-10 15:36:40
Dispozitia 265/20192019/10/10Dispozitia nr. 265 – 20192019-10-10 15:28:43
Dispozitia 264/20192019/10/10Dispozitia nr. 264 – 20192019-10-10 15:28:21
Dispozitia 263/20192019/10/10Dispozitia nr. 263 – 20192019-10-10 15:28:04
Dispozitia 262/20192019/10/10Dispozitia nr. 262 – 20192019-10-10 15:27:46
Dispozitia 261/20192019/10/10Dispozitia nr. 261 – 20192019-10-10 15:27:29
Dispozitia 260/20192019/10/10Dispozitia nr. 260 – 20192019-10-10 15:27:11
Dispozitia 259/20192019/10/10Dispozitia nr. 259 – 20192019-10-10 15:26:52
Dispozitia 258/20192019/10/10Dispozitia nr. 258 – 20192019-10-10 15:26:32
Dispozitia 257/20192019/10/10Dispozitia nr. 257 – 20192019-10-10 15:26:13
Dispozitia 256/20192019/10/10Dispozitia nr. 256 – 20192019-10-10 15:25:51
Dispozitia 255/20192019/10/10Dispozitia nr. 255 – 20192019-10-10 15:25:18
Dispozitia 254/20192019/10/10Dispozitia nr. 254 – 20192019-10-10 12:57:17
Dispozitia 253/20192019/10/10Dispozitia nr. 253 – 20192019-10-10 12:56:59
Dispozitia 252/20192019/10/10Dispozitia nr. 252 – 20192019-10-10 12:56:40
Dispozitia 251/20192019/10/10Dispozitia nr. 251 – 20192019-10-10 12:56:20
Dispozitia 250/20192019/10/10Dispozitia nr. 250 – 20192019-10-10 12:55:58
Dispozitia 249/20192019/10/10Dispozitia nr. 249 – 20192019-10-10 12:55:34
Dispozitia 248/20192019/10/10Dispozitia nr. 248 – 20192019-10-10 12:55:02
Dispozitia 247/20192019/10/01Dispozitia nr. 247 – 20192019-10-01 10:45:54
Dispozitia 246/20192019/10/01Dispozitia nr. 246 – 20192019-10-01 10:45:36
Dispozitia 245/20192019/10/01Dispozitia nr. 245 – 20192019-10-01 10:45:10
Dispozitia 244/20192019/10/01Dispozitia nr. 244 – 20192019-10-01 10:44:50
Dispozitia 243/20192019/10/01Dispozitia nr. 243 – 20192019-10-01 10:44:34
Dispozitia 242/20192019/10/01Dispozitia nr. 242 – 20192019-10-01 10:44:18
Dispozitia 241/20192019/10/01Dispozitia nr. 241 – 20192019-10-01 10:44:00
Dispozitia 240/20192019/10/01Dispozitia nr. 240 – 20192019-10-01 10:43:29
Dispozitia 239/20192019/10/01Dispozitia nr. 239 – 20192019-10-01 10:43:05
Dispozitia 238/20192019/10/01Dispozitia nr. 238 – 20192019-10-01 10:42:47
Dispozitia 237/20192019/10/01Dispozitia nr. 237 – 20192019-10-01 10:42:29
Dispozitia 236/20192019/10/01Dispozitia nr. 236 – 20192019-10-01 10:42:07
Dispozitia 235/20192019/10/01Dispozitia nr. 235 – 20192019-10-01 10:41:31
Dispozitia 234/20192019/10/01Dispozitia nr. 233 – 20192019-10-01 10:38:00
Dispozitia 233/20192019/10/01Dispozitia nr. 233 – 20192019-10-01 10:37:09
Dispozitia 232/20192019/10/01Dispozitia nr. 232 – 20192019-10-01 10:36:26
Dispozitia 231/20192019/10/01Dispozitia nr. 231 – 20192019-10-01 10:36:04
Dispozitia 230/20192019/10/01Dispozitia nr. 230 – 20192019-10-01 10:35:39
Dispozitia 229/20192019/10/01Dispozitia nr. 229 – 20192019-10-01 10:35:20
Dispozitia 228/20192019/10/01Dispozitia nr. 228 – 20192019-10-01 10:34:59
Dispozitia 227/20192019/10/01Dispozitia nr. 227 – 20192019-10-01 10:32:22
Dispozitia 226/20192019/10/01Dispozitia nr. 226 – 20192019-10-01 10:32:04
Dispozitia 225/20192019/10/01Dispozitia nr. 225 – 20192019-10-01 10:30:33
Dispozitia 224/20192019/10/01Dispozitia nr. 224 – 20192019-10-01 10:29:57
Dispozitia 223/20192019/10/01Dispozitia nr. 223 – 20192019-10-01 09:49:32
Dispozitia 222/20192019/10/01Dispozitia nr. 222 – 20192019-10-01 09:49:15
Dispozitia 221/20192019/10/01Dispozitia nr. 221 – 20192019-10-01 09:49:07
Dispozitia 220/20192019/10/01Dispozitia nr. 220 – 20192019-10-01 09:48:37
Dispozitia 219/20192019/10/01Dispozitia nr. 219 – 20192019-10-01 09:48:19
Dispozitia 218/20192019/10/01Dispozitia nr. 218 – 20192019-10-01 09:48:01
Dispozitia 217/20192019/10/01Dispozitia nr. 217 – 20192019-10-01 09:47:45
Dispozitia 216/20192019/10/01Dispozitia nr. 216 – 20192019-10-01 09:47:27
Dispozitia 215/20192019/10/01Dispozitia nr. 215 – 20192019-10-01 09:47:03
Dispozitia 214/20192019/10/01Dispozitia nr. 214 – 20192019-10-01 09:46:46
Dispozitia 213/20192019/10/01Dispozitia nr. 213 – 20192019-10-01 09:46:29
Dispozitia 212/20192019/10/01Dispozitia nr. 212 – 20192019-10-01 09:46:08
Dispozitia 211/20192019/10/01Dispozitia nr. 211 – 20192019-10-01 09:45:45
Dispozitia 210/20192019/10/01Dispozitia nr. 210 – 20192019-10-01 09:45:08
Dispozitia 209/20192019/10/01Dispozitia nr. 209 – 20192019-10-01 09:18:29
Dispozitia 208/20192019/09/30Dispozitia nr. 208 – 20192019-09-30 09:18:12
Dispozitia 207/20192019/09/30Dispozitia nr. 207 – 20192019-09-30 09:17:38
Dispozitia 206/20192019/09/30Dispozitia nr. 206 – 20192019-09-30 09:15:59
Dispozitia 205/20192019/09/27Dispozitia nr. 205 – 20192019-09-27 09:15:31
Dispozitia 204/20192019/09/27Dispozitia nr. 204 – 20192019-09-27 09:15:13
Dispozitia 203/20192019/09/27Dispozitia nr. 203 – 20192019-09-27 09:14:55
Dispozitia 202/20192019/09/27Dispozitia nr. 202 – 20192019-09-27 09:14:39
Dispozitia 201/20192019/09/27Dispozitia nr. 201 – 20192019-09-27 09:14:21
Dispozitia 200/20192019/09/27Dispozitia nr. 200 – 20192019-09-27 09:13:45
Dispozitia 199/20192019/09/25Dispozitia nr. 199 – 20192019-09-25 17:03:59
Dispozitia 198/20192019/09/23Dispozitia nr. 198 – 20192019-09-23 17:03:29
Dispozitia 197/20192019/08/30Dispozitia nr. 197 – 20192019-08-30 09:11:18
Dispozitia 196/20192019/08/30Dispozitia nr. 196 – 20192019-08-30 08:45:27
Dispozitia 195/20192019/08/27Dispozitia nr. 195 – 20192019-08-27 09:10:27
Dispozitia 194/20192019/08/27Dispozitia nr. 194 – 20192019-08-27 09:08:57
Dispozitia 193/20192019/08/27Dispozitia nr. 193 – 20192019-08-27 09:08:31
Dispozitia 192/20192019/08/27Dispozitia nr. 192 – 20192019-08-27 09:08:11
Dispozitia 191/20192019/08/27Dispozitia nr. 191 – 20192019-08-27 09:07:52
Dispozitia 190/20192019/08/27Dispozitia nr. 190 – 20192019-08-27 09:07:10
Dispozitia 189/20192019/08/27Dispozitia nr. 189 – 20192019-08-27 09:06:51
Dispozitia 188/20192019/08/27Dispozitia nr. 188 – 20192019-08-27 09:06:25
Dispozitia 187/20192019/08/23Dispozitia nr. 187 – 20192019-08-23 21:44:58
Dispozitia 186/20192019/08/22Dispozitia nr. 186 – 20192019-08-22 21:44:31
Dispozitia 185/20192019/08/22Dispozitia nr. 185 – 20192019-08-22 21:42:18
Dispozitia 184/20192019/08/21Dispozitia nr. 184 – 20192019-08-21 21:41:51
Dispozitia 183/20192019/07/26Dispozitia nr. 183 – 20192019-07-26 09:04:10
Dispozitia 182/20192019/07/26Dispozitia nr. 182 – 20192019-07-26 09:03:47
Dispozitia 181/20192019/07/26Dispozitia nr. 181 – 20192019-07-26 08:57:28
Dispozitia 180/20192019/07/26Dispozitia nr. 180 – 20192019-07-26 08:56:53
Dispozitia 179/20192019/07/26Dispozitia nr. 179 – 20192019-07-26 08:56:25
Dispozitia 178/20192019/07/26Dispozitia nr. 178 – 20192019-07-26 08:56:05
Dispozitia 177/20192019/07/26Dispozitia nr. 177 – 20192019-07-26 08:55:45
Dispozitia 176/20192019/07/26Dispozitia nr. 176 – 20192019-07-26 08:55:08
Dispozitia 175/20192019/07/15Dispozitia nr. 175 – 20192019-07-15 21:41:14
Dispozitia 174/20192019/07/11Dispozitia nr. 174 – 20192019-07-11 21:40:47
Dispozitia 173/20192019/06/28Dispozitia nr. 173 – 20192019-06-28 08:53:05
Dispozitia 172/20192019/06/28Dispozitia nr. 172 – 20192019-06-28 08:52:46
Dispozitia 171/20192019/06/28Dispozitia nr. 171 – 20192019-06-28 08:52:27
Dispozitia 170/20192019/06/28Dispozitia nr. 170 – 20192019-06-28 08:52:06
Dispozitia 169/20192019/06/28Dispozitia nr. 169 – 20192019-06-28 08:51:45
Dispozitia 168/20192019/06/28Dispozitia nr. 168 – 20192019-06-28 08:51:10
Dispozitia 167/20192019/06/28Dispozitia nr. 167 – 20192019-06-28 08:50:10
Dispozitia 166/20192019/06/21Dispozitia nr. 166 – 20192019-06-21 21:39:43
Dispozitia 165/20192019/06/11Dispozitia nr. 165 – 20192019-06-11 21:39:10
Dispozitia 164/20192019/06/10Dispozitia nr. 164 – 20192019-06-10 21:38:30
Dispozitia 163/20192019/06/10Dispozitia nr. 163 – 20192019-06-10 21:38:02
Dispozitia 162/20192019/06/10Dispozitia nr. 162 – 20192019-06-10 21:37:35
Dispozitia 161/20192019/05/31Dispozitia nr. 161 – 20192019-05-31 08:43:43
Dispozitia 160/20192019/05/31Dispozitia nr. 160 – 20192019-05-31 08:43:23
Dispozitia 159/20192019/05/31Dispozitia nr. 159 – 20192019-05-31 08:43:02
Dispozitia 158/20192019/05/31Dispozitia nr. 158 – 20192019-05-31 08:42:40
Dispozitia 157/20192019/05/31Dispozitia nr. 157 – 20192019-05-31 08:42:22
Dispozitia 156/20192019/05/31Dispozitia nr. 156 – 20192019-05-31 08:42:02
Dispozitia 155/20192019/05/31Dispozitia nr. 155 – 20192019-05-31 08:41:33
Dispozitia 154/20192019/05/31Dispozitia nr. 154 – 20192019-05-31 08:41:08
Dispozitia 153/20192019/05/31Dispozitia nr. 153 – 20192019-05-31 08:40:47
Dispozitia 152/20192019/05/31Dispozitia nr. 152 – 20192019-05-31 08:40:03
Dispozitia 151/20192019/05/23Dispozitia nr. 151 – 20192019-05-23 21:37:10
Dispozitia 150/20192019/05/23Dispozitia nr. 150 – 20192019-05-23 21:36:45
Dispozitia 149/20192019/05/23Dispozitia nr. 149 – 20192019-05-23 21:36:20
Dispozitia 148/20192019/05/21Dispozitia nr. 148 – 20192019-05-21 21:35:35
Dispozitia 147/20192019/05/07Dispozitia nr. 147 – 20192019-05-07 21:35:12
Dispozitia 146/20192019/05/07Dispozitia nr. 146 – 20192019-05-07 21:34:22
Dispozitia 145/20192019/05/07Dispozitia nr. 145 – 20192019-05-07 21:33:52
Dispozitia 144/20192019/05/06Dispozitia nr. 144 – 20192019-05-06 21:33:22
Dispozitia 143/20192019/05/02Dispozitia nr. 143 – 20192019-05-02 21:32:34
Dispozitia 142/20192019/04/30Dispozitia nr. 142 – 20192019-04-30 21:02:04
Dispozitia 141/20192019/04/30Dispozitia nr. 141 – 20192019-04-30 21:01:38
Dispozitia 140/20192019/04/23Dispozitia nr. 140 – 20192019-04-23 12:02:46
Dispozitia 139/20192019/04/23Dispozitia nr. 139 – 20192019-04-23 12:02:18
Dispozitia 138/20192019/04/23Dispozitia nr. 138 – 20192019-04-23 12:01:52
Dispozitia 137/20192019/04/23Dispozitia nr. 137 – 20192019-04-23 12:01:28
Dispozitia 136/20192019/04/23Dispozitia nr. 136 – 20192019-04-23 12:01:06
Dispozitia 135/20192019/04/23Dispozitia nr. 135 – 20192019-04-23 12:00:40
Dispozitia 134/20192019/04/23Dispozitia nr. 134 – 20192019-04-23 12:00:15
Dispozitia 133/20192019/04/23Dispozitia nr. 133 – 20192019-04-23 11:59:52
Dispozitia 132/20192019/04/23Dispozitia nr. 132 – 20192019-04-23 11:56:14
Dispozitia 131/20192019/04/23Dispozitia nr. 131 – 20192019-04-23 11:55:09
Dispozitia 130/20192019/04/23Dispozitia nr. 130 – 20192019-04-23 11:54:37
Dispozitia 129/20192019/04/23Dispozitia nr. 129 – 20192019-04-23 11:53:12
Dispozitia 128/20192019/04/23Dispozitia nr. 128 – 20192019-04-23 11:52:48
Dispozitia 127/20192019/04/23Dispozitia nr. 127 – 20192019-04-23 11:51:24
Dispozitia 126/20192019/04/23Dispozitia nr. 126 – 20192019-04-23 11:50:52
Dispozitia 125/20192019/04/23Dispozitia nr. 125 – 20192019-04-23 10:58:26
Dispozitia 124/20192019/04/23Dispozitia nr. 124 – 20192019-04-23 10:58:03
Dispozitia 123/20192019/04/15Dispozitia nr. 123 – 20192019-04-15 20:57:35
Dispozitia 122/20192019/04/15Dispozitia nr. 122 – 20192019-04-15 20:57:01
Dispozitia 121/20192019/03/29Dispozitia nr. 121 – 20192019-03-29 11:50:52
Dispozitia 120/20192019/03/29Dispozitia nr. 120 – 20192019-03-29 11:50:13
Dispozitia 119/20192019/03/29Dispozitia nr. 119 – 20192019-03-29 11:49:40
Dispozitia 118/20192019/03/29Dispozitia nr. 118 – 20192019-03-29 11:49:14
Dispozitia 117/20192019/03/29Dispozitia nr. 117 – 20192019-03-29 11:48:41
Dispozitia 116/20192019/03/29Dispozitia nr. 116 – 20192019-03-29 11:48:19
Dispozitia 115/20192019/03/29Dispozitia nr. 115 – 20192019-03-29 11:47:57
Dispozitia 114/20192019/03/29Dispozitia nr. 114 – 20192019-03-29 11:47:35
Dispozitia 113/20192019/03/29Dispozitia nr. 113 – 20192019-03-29 11:47:15
Dispozitia 112/20192019/03/29Dispozitia nr. 112 – 20192019-03-29 11:46:55
Dispozitia 111/20192019/03/29Dispozitia nr. 111 – 20192019-03-29 11:46:23
Dispozitia 110/20192019/03/25Dispozitia nr. 110 – 20192019-03-25 11:45:39
Dispozitia 109/20192019/03/21Dispozitia nr. 109 – 20192019-03-21 11:45:05
Dispozitia 108/20192019/03/21Dispozitia nr. 108 – 20192019-03-21 11:44:23
Dispozitia 107/20192019/03/21Dispozitia nr. 107 – 20192019-03-21 11:43:21
Dispozitia 106/20192019/03/21Dispozitia nr. 106 – 20192019-03-21 11:42:38
Dispozitia 105/20192019/03/14Dispozitia nr. 105 – 20192019-03-14 20:56:12
Dispozitia 104/20192019/03/14Dispozitia nr. 104 – 20192019-03-14 20:55:21
Dispozitia 103/20192019/03/14Dispozitia nr. 103 – 20192019-03-14 20:54:54
Dispozitia 102/20192019/02/22Dispozitia nr. 102 – 20192019-02-22 20:55:46
Dispozitia 101/20192019/02/22Dispozitia nr. 101 – 20192019-02-22 20:54:23
Dispozitia 100/20192019/02/22Dispozitia nr. 100 – 20192019-02-22 20:53:26
Dispozitia 99/20192019/02/22Dispozitia nr. 99 – 20192019-02-22 10:00:59
Dispozitia 98/20192019/02/22Dispozitia nr. 98 – 20192019-02-22 10:00:38
Dispozitia 97/20192019/02/22Dispozitia nr. 97 – 20192019-02-22 10:00:18
Dispozitia 96/20192019/02/22Dispozitia nr. 96 – 20192019-02-22 09:59:57
Dispozitia 95/20192019/02/22Dispozitia nr. 95 – 20192019-02-22 09:59:35
Dispozitia 94/20192019/02/22Dispozitia nr. 94 – 20192019-02-22 09:59:12
Dispozitia 93/20192019/02/22Dispozitia nr. 93 – 20192019-02-22 09:58:53
Dispozitia 92/20192019/02/22Dispozitia nr. 92 – 20192019-02-22 09:58:17
Dispozitia 91/20192019/02/22Dispozitia nr. 91 – 20192019-02-22 09:57:58
Dispozitia 90/20192019/02/22Dispozitia nr. 90 – 20192019-02-22 09:57:36
Dispozitia 89/20192019/02/22Dispozitia nr. 89 – 20192019-02-22 09:57:13
Dispozitia 88/20192019/02/22Dispozitia nr. 88 – 20192019-02-22 09:56:51
Dispozitia 87/20192019/02/22Dispozitia nr. 87 – 20192019-02-22 09:55:59
Dispozitia 86/20192019/02/20Dispozitia nr. 86 – 20192019-02-20 20:53:55
Dispozitia 85/20192019/02/04Dispozitia nr. 85 – 20192019-02-04 20:53:32
Dispozitia 84/20192019/02/04Dispozitia nr. 84 – 20192019-02-04 09:47:48
Dispozitia 83/20192019/02/04Dispozitia nr. 83 – 20192019-02-04 09:47:24
Dispozitia 82/20192019/02/04Dispozitia nr. 82 – 20192019-02-04 09:46:57
Dispozitia 81/20192019/02/04Dispozitia nr. 81 – 20192019-02-04 09:46:36
Dispozitia 80/20192019/02/04Dispozitia nr. 80 – 20192019-02-04 09:46:18
Dispozitia 79/20192019/02/04Dispozitia nr. 79 – 20192019-02-04 09:45:55
Dispozitia 78/20192019/02/04Dispozitia nr. 78 – 20192019-02-04 09:45:35
Dispozitia 77/20192019/02/04Dispozitia nr. 77 – 20192019-02-04 09:45:15
Dispozitia 76/20192019/02/04Dispozitia nr. 76 – 20192019-02-04 09:44:42
Dispozitia 75/20192019/02/04Dispozitia nr. 75 – 20192019-02-04 09:44:22
Dispozitia 74/20192019/02/04Dispozitia nr. 74 – 20192019-02-04 09:43:59
Dispozitia 73/20192019/02/04Dispozitia nr. 73 – 20192019-02-04 09:43:35
Dispozitia 72/20192019/02/04Dispozitia nr. 72 – 20192019-02-04 09:43:13
Dispozitia 71/20192019/02/04Dispozitia nr. 71 – 20192019-02-04 09:42:39
Dispozitia 70/20192019/02/04Dispozitia nr. 70 – 20192019-02-04 09:42:10
Dispozitia 69/20192019/02/04Dispozitia nr. 69 – 20192019-02-04 09:41:42
Dispozitia 68/20192019/02/04Dispozitia nr. 68 – 20192019-02-04 09:41:22
Dispozitia 67/20192019/02/04Dispozitia nr. 67 – 20192019-02-04 09:41:02
Dispozitia 66/20192019/02/04Dispozitia nr. 66 – 20192019-02-04 09:39:26
Dispozitia 65/20192019/02/04Dispozitia nr. 65 – 20192019-02-04 09:31:47
Dispozitia 64/20192019/02/04Dispozitia nr. 64 – 20192019-02-04 09:31:28
Dispozitia 63/20192019/02/04Dispozitia nr. 63 – 20192019-02-04 09:31:03
Dispozitia 62/20192019/02/04Dispozitia nr. 62 – 20192019-02-04 09:30:41
Dispozitia 61/20192019/02/04Dispozitia nr. 61 – 20192019-02-04 09:30:20
Dispozitia 60/20192019/02/04Dispozitia nr. 60 – 20192019-02-04 09:30:00
Dispozitia 59/20192019/02/04Dispozitia nr. 59 – 20192019-02-04 09:29:37
Dispozitia 58/20192019/02/04Dispozitia nr. 58 – 20192019-02-04 09:29:17
Dispozitia 57/20192019/02/04Dispozitia nr. 57 – 20192019-02-04 09:28:46
Dispozitia 56/20192019/02/04Dispozitia nr. 56 – 20192019-02-04 09:28:25
Dispozitia 55/20192019/02/04Dispozitia nr. 55 – 20192019-02-04 09:28:04
Dispozitia 54/20192019/02/04Dispozitia nr. 54 – 20192019-02-04 09:27:37
Dispozitia 53/20192019/02/04Dispozitia nr. 53 – 20192019-02-04 09:26:58
Dispozitia 52/20192019/02/04Dispozitia nr. 52 – 20192019-02-04 09:26:34
Dispozitia 51/20192019/02/04Dispozitia nr. 51 – 20192019-02-04 09:26:10
Dispozitia 50/20192019/02/04Dispozitia nr. 50 – 20192019-02-04 09:25:04
Dispozitia 34/20192019/01/28Dispozitia nr. 34 – 20192019-01-28 20:52:55
Dispozitia 33/20192019/01/28Dispozitia nr. 33 – 20192019-01-28 20:52:32
Dispozitia 32/20192019/01/28Dispozitia nr. 32 – 20192019-01-28 20:52:04
Dispozitia 31/20192019/01/28Dispozitia nr. 31 – 20192019-01-28 20:51:45
Dispozitia 30/20192019/01/28Dispozitia nr. 30 – 20192019-01-28 20:51:14
Dispozitia 29/20192019/01/28Dispozitia nr. 29 – 20192019-01-28 20:50:46
Dispozitia 28/20192019/01/28Dispozitia nr. 28 – 20192019-01-28 20:50:24
Dispozitia 27/20192019/01/28Dispozitia nr. 27 – 20192019-01-28 20:49:46
Dispozitia 26/20192019/01/28Dispozitia nr. 26 – 20192019-01-28 20:49:14
Dispozitia 25/20192019/01/28Dispozitia nr. 25 – 20192019-01-28 20:48:51
Dispozitia 24/20192019/01/28Dispozitia nr. 24 – 20192019-01-28 20:48:23
Dispozitia 23/20192019/01/28Dispozitia nr. 23 – 20192019-01-28 20:47:52
Dispozitia 22/20192019/01/28Dispozitia nr. 22 – 20192019-01-28 20:47:27
Dispozitia 21/20192019/01/28Dispozitia nr. 21 – 20192019-01-28 20:46:59
Dispozitia 20/20192019/01/28Dispozitia nr. 20 – 20192019-01-28 20:46:36
Dispozitia 19/20192019/01/28Dispozitia nr. 19 – 20192019-01-28 20:46:11
Dispozitia 18/20192019/01/28Dispozitia nr. 18 – 20192019-01-28 20:45:39
Dispozitia 17/20192019/01/28Dispozitia nr. 17 – 20192019-01-28 20:45:03
Dispozitia 16/20192019/01/28Dispozitia nr. 16 – 20192019-01-28 20:44:40
Dispozitia 15/20192019/01/28Dispozitia nr. 15 – 20192019-01-28 20:44:07
Dispozitia 14/20192019/01/28Dispozitia nr. 14 – 20192019-01-28 20:43:43
Dispozitia 13/20192019/01/28Dispozitia nr. 13 – 20192019-01-28 20:43:13
Dispozitia 12/20192019/01/28Dispozitia nr. 12 – 20192019-01-28 20:42:45
Dispozitia 11/20192019/01/28Dispozitia nr. 11 – 20192019-01-28 20:42:23
Dispozitia 10/20192019/01/28Dispozitia nr. 10 – 20192019-01-28 20:41:55
Dispozitia 9/20192019/01/28Dispozitia nr. 9 – 20192019-01-28 20:41:22
Dispozitia 2/20192019/01/09Dispozitia nr. 2 – 20192019-01-09 20:40:49
Dispozitia 1/20192019/01/03Dispozitia nr. 1 – 20192019-01-03 20:39:49
Dispozitia 148/20182018/05/25privind desemnarea personalului responsabil cu protectia datelor cu caracter personal2018-05-25 17:31:00
Dispozitia 86/20182018/02/27privind organizarea concursului/examenului pentru ocuparea functiei contractuale de executie vacante de referent, clasa III, grad profesional asistent din cadrul compartimentului financiar contabil, impozite si taxe, achizitii al Primariei comunei Lopatari, jud. Buzau – cu atributii in domeniul financiar contabil2018-02-27 19:34:51
Dispozitia 85/20182018/02/27privind organizarea concursului/examenului pentru ocuparea functiei contractuale de executie vacante de casier, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lopatari, jud. Buzau – compartiment financiar contabil2018-02-27 19:30:30

Scroll to Top