Anunț concursuri Serviciul de Salubrizare Lopătari

CONSILIUL LOCAL LOPĂTARI – SERVICIUL SALUBRIZARE LOPĂTARI, cu sediul în sat Lopătari, com. Lopătari, județul Buzău, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi contractuale vacante, conform H.G. nr. 286/23.03.2011:

  • Șef Serviciu – 1 post (8 ore/zi)
  • Șofer – 1 post (2 ore/zi);
  • Casier – 1 post (2 ore/zi).
  • Muncitor necalificat – 2 posturi (2 ore/zi)

Concursul se va desfăşura la sediul instituției astfel:

  • Proba scrisă în data de 10.06.2022, ora 10:00 (toate posturile)
  • Proba interviu în data de 14.06.2022, ora 10:00 (Șef Serviciu, casier)
  • Proba interviu în data de 15.06.2022, ora 10:00 (Șofer, Muncitor necalificat )

Condiţiile generale de participare la concurs:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art.3 din H.G.nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru, privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unei funcţii contractuale vacante, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiții specifice pentru funcția de Șef Serviciu:
– studii superioare absolvite cu diplomă de licență;
– vechimea în specialitate – nu este cazul;
– să nu fie funcționar public;
– cunoștințe de operare pe calculator – nivel mediu;
– capacitate de gestionare eficientă a resurselor alocate;
– permis auto categoria B;

Condiții specifice pentru postul de șofer:
– studii medii sau generale
– vechime: 3 ani.
– permis auto, categoria B, C.
– atestat de transport marfă;
– aviz medical și aviz psihologic;
– fișă aptitudini medicina muncii;

Condiții specifice pentru postul de casier:
– studii medii absolvite cu diplomă;
– vechime – nu este cazul

Condiții specifice pentru postul de muncitor necalificat:
– studii generale
– vechime – nu este cazul

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 6 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi se vor depune la sediul instituției în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. Informații suplimentare privind condițiile de participare la concurs se pot obține la sediul: CONSILIUL LOCAL Lopătari – SERVICIUL SALUBRIZARE LOPĂTARI, persoane de contact:

Dumitrache Valerică, Șef Serviciu cu atribuții delegate, telefon:0766258808, fax:0238.733.179
mail: salubrizare@comunalopatari.ro
Drăgan Emilia, Secretar General al comunei Lopătari, telefon: 0729918231
mail: secretariat@comunalopatari.ro

Scroll to Top