Recrutare consilier al primarului

Lopătari, 29 august 2022

Primarul comunei Lopătari, județul Buzău, anunță vacantarea postului de consilier al primarului și organizează un proces public și transparent de ocupare a acestui post. Conform legislației în vigoare, consilierul personal este numit și eliberat din funcție de către primar și își desfășoară activitatea în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată, echivalentă cu durata mandatului primarului. Atribuțiile sunt stabilite de către Primar.

Succesul unei administrații locale depinde de doi factori importanți: resursa financiară și cea umană. Este nevoie de bani pentru proiecte importante, dar mai mare nevoie este de oameni care pot asigura implementarea și gestionarea oricărui tip de proiect din comunitatea noastră. Se pot face multe lucruri și cu bani puțini, dar asta depinde de cât de pregătiți și rapizi sunt cei care le duc la îndeplinire.
În acest an și jumătate am inițiat mai multe proiecte, iar la orizont se întrevăd multe oportunități de dezvoltare – acestea necesită monitorizare continuă pentru a ne asigura că respectăm procedurile specifice, că ne încadrăm în termenele impuse și că răspundem cu rapiditate oricăror solicitări vin către noi din partea potențialilor finanțatori. Ca aceste lucruri să se întâmple e nevoie de cineva care să ne ajute în primărie pe această direcție.
Căutăm așadar un consilier al primarului care poate asigura monitorizarea unei arii largi de inițiative. Este nevoie de cineva descurcăreț, care să se familiarizeze rapid cu administrația publică (experiența anterioară reprezintă un avantaj), cu cunoștințe bune de operare calculator și cu voință de a pune umărul la ridicarea comunei Lopătari alături de întregul colectiv din Primăria Lopătari.

Claudiu Constantin, primarul comunei Lopătari

Mai jos este atașată fișa postului. Persoanele interesate pot trimite un CV însoțit de o scrisoare de intenție la adresa de email primar@comunalopatari.ro sau fizic la Secretarul General al comunei până în data de 11 septembrie 2022, ora 18.00.

Scroll to Top