Dispozitia 183/2020

privind stabilirea salariului doamnei DRAGAN EMILIA,avand functia publica de executie de Inspector Clasa I ,grad profesional principal,in cadrul Compartimentului resurse umane,fond funciar,stare civila,urbanism din aparatul de specialitate al Primarului comunei Lopatari,judetul Buzau.

Scroll to Top