Obiective turistice din Comuna Lopatari

FOCUL VIU – un monument al naturii situat pe teritoriul satului Terca, unde se poate vedea o flacără ridicată la 0,5 m înălţime, un fenomen natural produs de o continuă emisie de gaze la suprafaţa solului;
 LACUL MOCIARU, aflat la 2 km de comuna Lopătari, este situat într-un peisaj mirific, pe suprafaţa acestuia putându-se admira plaurul plutitor;

PLATOUL MELEDIC, este situat la 600 m altitudine fiind constituit din argile şi gresii de cuvertură pe melasă miecenă salmastră a unui masiv de sare, înconjurată de formaţia de gresii şi şisturi argiloase;

 

Scroll to Top