Aparatul de specialitate al primarului

Demnitari:
CONSTANTIN Claudiu – Primar
OANCEA Marian Gheorghe – Viceprimar

Secretar General:
DRĂGAN Emilia – Secretar General al comunei

Compartiment Fond Funciar și Registru Agricol
PANAETE Maria Luminița – Inspector
PALADE Otilia – Referent
MARIN Cristina – Referent

Compartiment Urbanism și Dezvoltare Rurală
vacant – Inspector Principal
CEAUȘ DIANA – Referent
vacant – Referent Cultural

Compartiment Asistență Socială
STOICESCU Viorica – Inspector
DOBROTA Claudiu – Inspector

Compartiment Resurse Umane și Stare Civilă
ANDREI Lăcrămioara Bita – Referent

Compartiment Financiar Contabil
vacant – Inspector
SIMION Luminița Veronica – Consilier achiziții
DOBROTĂ Anca Mariana – Referent
GROZAVU Daniel  – Casier

Compartiment Gospodărire
DAVID Valerică – Muncitor
ANDREI Gheorghiță – Muncitor
vacant – Muncitor
PANAETE Vasile – Muncitor
ȚIBOACĂ Veronica – Muncitor

Compartiment SVSU și Protecție Civilă
BISCEANU Valentin – Șef SVSU

Scroll to Top