Aparatul de specialitate al primarului

Demnitari:
CONSTANTIN Claudiu – Primar
OANCEA Marian Gheorghe – Viceprimar

Secretar General:
DRAGAN Emilia – Secretar General al comunei – delegat

Compartiment urbanism, fond funciar, registru agricol
DRAGAN Emilia – Inspector
PANAETE Maria Luminița – Inspector
PALADE Otilia – Referent
MARIN Cristina – Funcționar

Compartiment asistență socială
STOICESCU Viorica – Inspector
DOBROTA Claudiu – Inspector

Compartiment resurse umane și stare civilă
– vacant – – Referent
ANDREI Lăcrămioara Bita – Referent

Birou financiar contabil
POSOBESCU Dănuț – Șef Birou
– vacant – – Inspector
SIMION Luminița Veronica – Consilier achiziții
DOBROTĂ Anca Mariana – Referent
GROZAVU Daniel  – Casier
CEAUȘ Diana Elena – Magaziner

Compartiment gospodărire și SVSU
DAVID Valerică – Muncitor
ANDREI Gheorghiță – Muncitor
TĂTULESCU Ionel – Muncitor
PANAETE Vasile – Muncitor
ȚIBOACĂ Veronica – Muncitor
BISCEANU Valentin – Șef SVSU
– vacant – – Referent Cultural

Scroll to Top