Anunț suspendare concurs pentru funcția Muncitor II

În conformitate cu prevederile HG 1336/2022 privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, primarul UAT Lopătari din județul Buzău a dispus suspendarea concursului pentru funcția Muncitor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Lopătari pe o perioadă de 15 zile, urmând ca o comisie să verifice aspectele sesizate în demararea procedurilor specifice.

Scroll to Top