Hotărâri

HCL 22/2020

privind Alegerea presedintelui de sedinta

HCL 21/2020

privind participarea Comunei Lopatari  la “Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public”

HCL 20/2020

privind privind constatarea incetarii de drept,prin demisie, a mandatului de consilier local al d-lui Olteanu Vasile si declararea vacant a locului acestuia

HCL 19/2020

privind aprobarea modificarii Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Eco Buzau 2009” la care comuna Lopatari este membru asociat

HCL 18/2020

privind aprobarea participarii in cadrul Programului privind sprijinirea eficientei energetice si a gestionarii inteligente a energiei in infrastructura de iluminat public

HCL 17/2020

privind aprobarea vanzarii, in conditiile legii, a unei cantitati de material lemnos rezultat din marcari pe terenurile ce apartin domeniului privat al comunei Lopatari

HCL 16/2020

privind incetarea activitatii  Centrului multifuncţional ”Centru săptămânal  pentru copii şcolari 7-18 ani şi peste 18 ani, comuna Lopătari, judeţul Buzău” cu două structuri funcţionale,respectiv, Centrul de zi si Centrul de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii

HCL 15/2020

privind  aprobarea  vanzarii, in conditiile legii, a unei cantitati de material lemnos, rezultat din marcari  pe terenurile ce apartin domeniului privat al comunei Lopatari

HCL 14/2020

privind aprobarea organigramei, statului de funcţii si a numărului de personal ale aparatului de specialitate al primarului comunei Lopatari,judetul Buzau

HCL 13/2020

privind privind   modificarea hotararii Consiliului local Lopatari nr. 3 din 29.01.2020  cu privire la  stabilirea salariilor de baza pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Primăriei Comunei  Lopatari- familia ocupationala “Administraţie” începând cu 01.01.2020

Scroll to Top