Hotărâri

HCL 21/2020

privind participarea Comunei Lopatari  la “Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public”

HCL 21/2020 Citește mai departe »

HCL 18/2020

privind aprobarea participarii in cadrul Programului privind sprijinirea eficientei energetice si a gestionarii inteligente a energiei in infrastructura de iluminat public

HCL 18/2020 Citește mai departe »

HCL 16/2020

privind incetarea activitatii  Centrului multifuncţional ”Centru săptămânal  pentru copii şcolari 7-18 ani şi peste 18 ani, comuna Lopătari, judeţul Buzău” cu două structuri funcţionale,respectiv, Centrul de zi si Centrul de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii

HCL 16/2020 Citește mai departe »

HCL 15/2020

privind  aprobarea  vanzarii, in conditiile legii, a unei cantitati de material lemnos, rezultat din marcari  pe terenurile ce apartin domeniului privat al comunei Lopatari

HCL 15/2020 Citește mai departe »

HCL 13/2020

privind privind   modificarea hotararii Consiliului local Lopatari nr. 3 din 29.01.2020  cu privire la  stabilirea salariilor de baza pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Primăriei Comunei  Lopatari- familia ocupationala “Administraţie” începând cu 01.01.2020

HCL 13/2020 Citește mai departe »

Scroll to Top