Dispoziții

Anunț concursuri Serviciul de Salubrizare Lopătari

CONSILIUL LOCAL LOPĂTARI – SERVICIUL SALUBRIZARE LOPĂTARI, cu sediul în sat Lopătari, com. Lopătari, județul Buzău, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi contractuale vacante, conform H.G. nr. 286/23.03.2011: Șef Serviciu – 1 post (8 ore/zi) Șofer – 1 post (2 ore/zi); Casier – 1 post (2 ore/zi). Muncitor necalificat – 2 …

Anunț concursuri Serviciul de Salubrizare Lopătari Citește mai departe »

Dispozitia 153/2021

privind încetare raporturilor serviciu ale d-nei Brătilă Floarea, secretar general al comunei Lopatari

Dispozitia 138/2021

privind organizarea concursului/examenului pentru ocuparea functiei contractuale de executie vacante de Sofer microbuz, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lopatari, jud. Buzau – compartiment gospodarire si SVSU

Dispozitia 45/2021

privind convocarea Consiliului local in sedinta ordinara pe luna martie 2021

Dispozitia 41/2021

privind numirea in functie publica de executie, temporar vacanta, de referent, clasa III, grad profesional asistent – compartiment asistenta sociala si protectia copilului, din aparatul de specialitate al primarului comunei Lopatari, jud. Buzau, a doamnei Andrei Iuliana Elena

Dispozitia 40/2021

privind constituirea Comisiei de cercetare disciplinara prealabila

Dispozitia 272/2020

Privind acordarea dreptului la ajutorul social pentru numitul/numita MARCU ILEANA

Dispozitia 271/2020

Privind acordarea dreptului la ajutorul social pentru numitul/numita TUREAC VIORICA

Dispozitia 270/2020

Privind suspendarea dreptului la ajutorul social pentru numitul(a) LAUTARU IULIAN

Dispozitia 269/2020

Privind modificarea dreptului la alocatia pentru sustinerea Familiei CRACIUN DANIEL

Scroll to Top